Logo
   
Termotehnică, Mașini Termice și Autovehicule Rutiere
 
Adresa:   Universitatea "Politehnica" Timișoara, Facultatea de Mecanică, Catedra TMTAR
  Bd. Mihai Viteazul no. 1, 300222 TIMIȘOARA, ROMÂNIA, EU
Tel:   Șef catedră: interior 3675;     Secretariat: interior 3591
Fax:   +40-(0)256-403523   sau   +40-(0)256-403669
E-mail:   tmtar@mec.upt.ro
Șef catedră:   Ioan LAZA
 
Specializări | Burse | DIDACTIC | Doctorat | Cercetare | Membrii catedrei | Diverse
 
Studii
de licență:
      Studiile au o durată de 4 ani. Specializări:
 • Autovehicule Rutiere
        Se studiază motoarele, transmisiile, caroseriile, suspensiile și celelelte sisteme ale autovehiculelor rutiere, precum și exploatarea, repararea, intreținerea și impactul autovehiculelor asupra mediului.
        Locurile de muncă vor fi în industria producătoare de autovehicule rutiere, de distribuție, exploatare, reparare și întreținere a lor, în autoservice-uri, autobaze sau agenți economici transportatori.
   
 • Mașini și Echipamente Termice
        Se studiază motoare cu ardere internă, compresoare, mașini frigorifice, turbine cu abur și cu gaze, cazane, utilaj termic, centrale termoelectrice și impactul mașinilor termice asupra mediului.
        Locurile de muncă vor fi în industria producătoare de echipamente termice, de distribuție, exploatare, reparare și intreținere a lor, în centralele termoelectrice și în centralele termice ale agenților economici din industria chimică, alimentara, textilă, de prelucrare a lemnului etc.
Master:       Studiile au o durată de 2 ani. Specializări:
 • Autovehicule rutiere
 • Energoecologie în domeniul termic și al vehiculelor de transport
Burse:       Burse naționale:
      Conform Legii 441/2001.
 
      Burse internaționale:
      În cadrul programului SOCRATES. Solicitările se vor adresa:
Informații
despre
procesul
didactic:
      Resurse electronice - Manuale și cursuri:
Doctorat:       Conducători de doctorat în domeniul "Inginerie mecanică" (Mașini și Echipamente Termice):
Laboratoare:
Direcții de
cercetare:
      În cadrul Centrului de Cercetare pentru Mașini și Echipamente Termice, Transporturi și Combaterea Poluării.
 • Motoare cu ardere internă
 • Instalații de ardere staționare
 • Analiza calității aerului
 • Experimente numerice de simulare pe calculator în vederea optimizarii performanțelor energetice și de poluare ale motoarelor cu ardere internă și ale instalațiilor de ardere staționare
 • Schimbătoare de caldură
  Membrii catedrei:
  Profesori consultanți:
Dr. Ing. Gavril CREȚA Turbine cu abur și cu gaze
Dr. Ing. Traian RAICA Motoare cu ardere internă
Dr. Ing. Dănilă IORGA Motoare cu ardere internă
Dr. Ing. Mihai JĂDĂNEANȚ Termotehnică
  Profesori:
Dr. Ing. Habil. Ioana IONEL Termotehnică și Protecția mediului
Dr. Ing. Mihai NAGI Transmiterea căldurii și schimbătoare de căldură
  Conferențiari:
Dr. Ing. Ioan LAZA Compresoare și Mașini frigorifice
Dr. Ing. Paul-Dan OPRIȘA-STĂNESCU Generatoare de abur, Turbine și CFD
Dr. Ing. Liviu MIHON Motoare cu ardere internă și CAD
Dr. Ing. Floriana STOIAN Termotehnică și Centrale termice
Dr. Ing. Dorin LELEA Metode numerice și Mașini termice
  Șefi de lucrări:
Dr. Ing. Gheorghe POP Aparatură de masurare a mașinilor termice
Dr. Ing. Sorin HOLOTESCU Motoare cu ardere internă și CAD
Dr. Ing. Arina-Speranța NEGOIȚESCU Termotehnică
Dr. Ing. Virgil STOICA Autovehicule și Motoare cu ardere internă
Dr. Ing. Daniel OSTOIA Autovehicule și Motoare cu ardere internă
Dr. Ing. Francisc POPESCU Termotehnică și Protecția mediului
  Asistenți:
Dr. Ing. Gavrilă TRIF-TORDAI Termotehnică