Ultima actualizare
05.05.2012


Catedra şi-a început activitatea în anul 1920, odată cu înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara, iar disciplina Tehnogie mecanică a făcut parte din prima programă analitică a viitorilor ingineri.
Începând cu anul 1948, mai multe discipline tehnologice sunt incluse în planul de pregătire a studenţilor, iar după anul 1960, odată cu cerinţele de diversificare a pregătirii de specialitate a studenţilor, din Catedra Tehnologie mecanică s-au desprins alte catedre şi colective.
În anii ’60 sunt puse, pentru prima dată în ţara noastră, bazele cercetării în domeniul tehnologiilor neconvenţionale, abordându-se teme ambiţioase de cercetare fundamentală şi aplicativă.
Acestea s-au materializat prin proiectarea şi construirea a numeroase maşini şi utilaje de prelucarea a materialelor, dar şi prin elaborarea tehnologiilor respective.
La sfârşitul deceniului 7 se demarează o bogată activitate în domeniul utilajelor pentru industria alimentară.
Ca urmare a desfintarii catedrelor intregul personal al acesteia a fost transferat Colectivului Tehnologie Mecanica.
Acesta de-a lungul deceniilor de activitate a coordonat mai multe specializări.
În prezent asigură coordonarea studiilor pentru doua specializări:

· Maşini şi instalaţii de proces, MIP

· Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară, MIAIA

Pregătirea studenţilor se realizează atât în laboratoarele colectivului (Tehnologia materialelor, Maşini-unelte şi prelucrări mecanice, Prelucrarea prin procedee neconvenţionale, Toleranţe şi control dimensional, Tehnologii de fabricaţie, Procese în industria alimentară, Sisteme de acţionare şi automatizare, Reabilitarea produselor şi atestarea calităţii lor), cât şi în diferite unităţi de profil din municipiu, din judeţ sau din ţară.