Facultatea de Mecanică


Activitatea din cadrul departamentului se desfășoară în conformitate cu normele și reglementările în viguare care se găsesc la adresa și care reglementează modul de desfășurare a activității din cadrul Universității POLITEHNICA Timișoara.
 
  Director department:   Ioan LAZA
Secretar științific:   Dorin LELEA

Administrator pagină: