UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“ Mecanica fluidelor acționări și mașini hidraulice ”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii:  III

Semestrul 1 + 2

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Anton Liviu Eugen; Prof.dr.ing. Victor Balașoiu

Colaboratori: As.ing. Balint Daniel, As.ing. Stuparu Adrian

Numar de ore /saptamana/

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

3 + 3

1 + 1

1 + 2

-

E

5+6

 

 

A. Obiectivele cursului

                Cursul își propune să prezinte proprietățile și legile generale ale mișcării și repausului diferitelor fluide, a căror prezență în viața cotodiană este obișnuită : agentul termic, apa potabilă, aerul condiționat, apele uzate, gaze și lichide combustibile, etc. Sunt prezentate de asemenea principalele aplicații ale acestora cât și principalele mașini hidraulice ce funcționează cu aceste fluide : pompe, ventilatoare, turbine hidraulice.Un volum aparte este destinat problemelor fundamentale privind actionarile si automatizarile hidropneumatice.

                Această disciplină așează în proporție de 50% fundamentele pentru specializarea “Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice”.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Proprietățile fluidelor: Noțiunea de fluid. Ipoteza continuității. Proprietăți specifice lichidelor.

Statica fluidelor. Repausul absolut și relativ. Formarea suprafeței libere. Forțe ce acționează în mediul fluid. Ecuația de echilibru Euler. Forțe de presiune hidrostatice. Plutirea corpurilor.

Cinematica mediului fluid. Clasificarea mișcării fluidelor. Spectrul cinematic al mișcării fluidelor. Debitul . Ecuația de continuitate.

Dinamica fluidelor. Ecuația de mișcare a unui fluid ideal. Ecuația Bernoulli. Ecuațiile de mișcare ale fluidelor vâscoase. Teoremele impulsului.

Similitudinea hidrodinamică. Corecții de similitudine. Criterii de similitudine ale mecanicii fluidelor. Modelarea în mecanica fluidelor.

Mișcări laminare. Experiențele Reynolds. Studiul mișcării laminare în conducte circulare.

Mișcări turbulente. Ecuația de mișcare Reynolds. Pierderea hidraulică în mișcarea turbulentă. Experiențele lui Nicuradse. Formula de calcul pentru coeficientul λ. Rezistențe hidraulice locale.

Mișcarea fluidelor sub presiune prin orificii și ajutaje. Jeturi fluide.

Mișcarea fluidelor în sisteme sub presiune. Mișcări permanente în conducte sub presiune. Mișcarea nepermanentă în conducte sub presiune.

Elemente de teoria profilelor aerodinamice. Mișcarea  fluidelor în jurul corpurilor. Rezistența la înaintare și portanța. Profile aerodinamice.

Noțiuni de teoria stratului limită.

Mașini hidraulice. Clasificarea mașinilor hidraulice. Similitudinea mașinilor hidraulice. Turbopompe. Ventilatoare. Turbine hidraulice.

Masini volume, pompe si motoare volumice rotative , oscilante si liniare. Pompe volumice cu pistoane, roti dintate si  cu palete culisante. Motoare hidraulice liniare )cilindrii hidraulici.

Aparatura hidraulica de distribuitie si reglare , Distribuitoare hidropneumatice, drosele si regulatoare de debit,  supape hidraulice de presiune. Aparatura hidraulica auxiliara: rezervoare, filtre, acumulatoare hidropneumatice.  Circuite hidraulice de actionare

 

C.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

LABORATOR

Semestrul I

 1. Protectia muncii
 2. Piezometrie. Instalație pentru măsurarea presiunilor
 3. Studiul echilibrului relativ
 4. Măsurarea vitezelor cu sonda Pitot
 5. Măsurarea debitului de fluid cu instrumente deprimogene.
 6. Măsurarea debitului cu deversorul.
 7. Determinarea coeficientului de pierdere hidraulică λ
 8. Determinarea coeficientului de pierdere hidraulică locală ζ , într-un cot de 90˚.
 9. Recuperări de laborator.

 

Semestrul II

 1. Protecția muncii
 2. Determinarea curbelor caracteristice de funcționare pentru o pompă centrifugă.
 3. Determinarea curbei caracteristice pentru o rețea de conducte.
 4. Stațiune complexă pentru vizualizarea curgerii.
 5. Incercarea unei pompe vcolumice
 6. Incercarea distribuitoarelor hisdraulice cu sertar cilindric liniar
 7. Incercarea supapelor hidraulice de presiune
 8. Incercarea unui regulator hidraulic de debit
 9. Recuperări de laborator.

 

SEMINAR

 

                Proprietățile fluidelor. Piezometrie. Echilibrul relativ. Forțe hidrostatice pe pereți plan și oarecare. Principiul lui Archimede. Plutirea corpurilor. Cinematica fluidelor. Ecuațiile Bernoulli. Teoremele impulsului. Criterii de similitudine. Pierderi hidraulice longitudinale si locale. Calcul de dimensionare a conductelor. Golirea rezervoarelor. Orificii și ajutaje. Mașini hidraulice hidrodinamice si volumice. Aparatura hidraulica  de distribuitie si reglare

 

D.      BIBLIOGRAFIE

1. Anton, L.,E., Baya, Al. – Mecanica fluidelor, mașini hidraulice și acționări – Editura Orizonturi Universitare, Timișoara , 2002.

2. Anton, L., E., Baya, Al., Miloș, T., Resiga, R. – Mecanica fluidelor experimental㠖 Editura Orizonturi Universitare, Timișoara , 2002.

3. Ancușa, V. – Mecanica fluidelor și mașini hidraulice – Litografia IPTV , Timișoara, 1980.

4. Balasoiu V. – Echipamente hidraulice de actionare, Ed. Eurostampa, Timisoara, 200.

5. Balasoiu V, Padureanu I.- Echipamente si sisteme hidraulice de actionare, Compendiu,  Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2004

 

E.       PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul se desfășoară scris pe durata a 3 ore și are 3 subiecte principale.

 1. Probleme – se dau la seminar
 2. Un set de 5 întrebări fără demonstrații
 3. Subiecte de dezvoltat ( 1 sau 2)

Activitatea pe parcurs are o pondere de 33% în nota finală.

 

 

F.                   COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Universitatea Politehnică din Lausanne (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Universitatea Națională Tehnică din Atena (National Technical University of Athens)

Universitatea Politehnică de Stat din St.Petersburg (St. Petersburg State Polytehnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

 

Data: 06.04.2006

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Victor Balasoiu                                          Prof.dr.ing. Liviu Eugen Anton

                                                                                                              Prof.dr.ing. Victor Balasoiu


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMISOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

 

“TRANSMISII HIDRODINAMICE”

 

FACULTATEA  MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZAREA: – iNGINERIE MECANICA/ Profil mecanic

Anul de studii: IV

Semestrul 1

 

Titularul cursului:  Șef de lucrări dr. ing. Cornel Velescu

Colaboratori:  Asist.ing.  Ionel Doru Baciu

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

-

1,5

-

Examen

4

 

A.     Obiectivele cursului

Studiul teoretic și experimental, constructiv - funcțional al cuplajelor, transformatoarelor și frânelor hidrodinamice. Alegerea și exploatarea optimă a transmisiilor hidrodinamice în circuit închis și în circuit deschis.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 Introducere.Istoricul și clasificarea transmisiilor hidrodinamice. Exemple. Terminologie, avantaje, dezavantaje. Domenii de utilizare.Compunere. Soluții constructive. Funcționare. Lichidele de lucru utilizate în transmisiile hidrodinamice.Avantaje, dezavantaje, clasificare. Proiectarea cuplajelor hidrodinamice .Dimensionare, numărul de palete, curbe caracteristice, optimizare, funcționare cu motorul primar. Proiectarea transformatoarelor hidrodinamice. Dimensionare, calculul rotorului de pompă, calculul rotorului de turbină, optimizare, curbe funcționale.Reglarea transmisiilor hidrodinamice. Metode de reglare, modificarea caracteristicilor de intrare, domenii de utilizare.Automatizarea transmisiilor hidrodinamide. Aplicații ale transmisiilor hidrodinamice. Transportul feroviar. rutier,utilaj minier, construcții,ș.a. Transformatoare hidrodinamice în circuit deschis. Construcție, funcționare, curbe caracteristice. Transformatoare maghetohidrodinamice. Construcție, funcționare, curbe caracteristice. Frâne hidrodinamice. Construcție, funcționare, proiectare, curbe caracteristice. Hidrodinamica circuitului hidraulic al transmisiilor hidrodinamice.Spectrul hidrotermodinamic, curgerea în turbomașini.

 

G.    SUBIECTELE APLICAȚIILOR (laborator)

Laborator: Schițarea cuplajelor, transformatoarelor și frânelor hidrodinamice. Tipuri de ștanduri pentru încercarea transmisiilor hidrodinamice. Etalonarea traductorilor de moment mecanic din instalație. Determinarea curbelor caracteristice energetice și universale ale unui transformator hidrodinamic. Identificarea dinamică a unui cuplaj hidrodinamic.

 

 

H.    BIBLIOGRAFIE

1. M. Bărglăzan, Transmisii hidrodinamice. Editura “Politehnica” Timișoara, Timișoara, 2002.

2. M. Bărglăzan, C. Velescu, Cuplaje, transformatoare și frâne hidrodinamice. Editura “Politehnica” Timișoara, Timișoara, 2006.

3. A. Bărglăzan, V. Dobândă, Turbotransmisiile hidraulice. Editura Tehnică, București, 1957.

4. N. Peligrad, Cuplaje hidraulice și convertizoare hidraulice de cuplu. Editura Tehnică, București, 1985.

 

I.       PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris,. solicitând studenților expunerea principalelor noțiunilori însușite la curs și ședințele de aplicații. Subiectele  baleiază întreaga materie. Ponderea în nota finală a răspunsului este de 2/3, iar a implicării studentului în activitățile de pe parcurs și participarea la curs: 1/3

 

 F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc. Gill (Canada)

Universite Artois, I.U.T. Bethune (FRANTA)

 

Data: 30 ianuarte 2006.

 

Director / sef departament / catedra         TITULARUL DISCIPLINEI

Prof. dr. ing. Ioana Ionel/                                             Șef de lucrări dr. ing. C. Velescu

PROF. DR. ING. Victor BĂLĂȘOIU

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

 

“POMPE ȘI VENTILATOARE”

 

FACULTATEA ___Mecanică ____

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MECANICĂ/ Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

 

Anul de studii: ___IV____

Semestrul: 2

 

Titularul cursului: (Titlul și numele) Conf.dr.ing. MILOȘ Teodor

Colaboratori: (Titlul și numele asistenților) Ș.L.dr.ing. DOBÂNDĂ Eugen

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

3

-

1

1

Examen

4E, 1P

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

 

     Disciplina “Pompe și ventilatoare” are ca scop studiul, proiectarea și exploatarea turbopompelor și ventilatoarelor. Se urmărește familiarizarea studenților cu un mod de gândire ingineresc în care itinerarul de calcul parcurge simultan mai multe variante posibile din care se alege varianta optimă pe baza unor criterii prestabilite. Se tratează sub toate aspectele problematica pompelor centrifuge și axiale, iar la celelalte generatoare hidraulice și pneumatice se tratează aspectele particulare fiecărui tip.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

1.     

Introducere. Considerații generale despre pompe și ventilatoare, compresoare

2 ore

2.     

Noțiuni de bază despre sistemele de pompare: parametri principali, curbe caracteristice, stabilitatea  funcționării, disipații, randamente, bilanț, energetic.

4 ore

3.     

Principalele tipuri de pompe și ventilatoare; clasificări. descriere, principiu de funcționare, caracteristici

2 ore

4.     

Turbopompe și ventilatoare: cuplul de interacțiune, ecuații fundamentale, triunghiuri de viteze,          grad de reacție, asemănarea geometrică, cinematică și dinamică, funcții caracteristice, coeficienți          funcționali

5 ore

5.     

Pompe și ventilatoare centrifuge: proiectarea rotorului, colectorului, statorului

10 ore

6.     

Pompe și ventilatoare centrifuge: forța axială și metode de echilibrare

.4 ore

7.     

Pompe axiale: particularități de construcție și ecuații fundamentale, metode de proiectare pentru rotoare și statoare, desenul paletelor și reglarea lor, curbe caracteristice

6 ore

8.     

Forțe axiale și echilibrarea lor

3 ore

9.     

Calculul curbelor caracteristice energetice și cavitaționale

6 ore

TOTAL

42 ore

 

C. SUBIECTELE APLICAȚIILOR (laborator)

 

1. Noțiuni introductive. Identificarea practică a elementelor componente ale pompelor și

    ventilatoarelor

2. Determinarea caracteristicilor energetice ale unei pompe pe o instalație în circuit deschis

3. Determinarea caracteristicilor de cavitație ale unei pompe pe o instalație în circuit deschis

4. Determinarea caracteristicilor de cavitație  ale unei pompe pe o instalație în circuit închis

5. Încercarea unui ventilator axial

6. Calculul erorilor de măsurare la încercarea pompelor. Domenii garantate

7. Caracteristici generale ale pompelor: diagrame universale

8. Sinteza activității de laborator, verificări, recuperări

 

D. SUBIECTELE APLICAȚIILOR (proiect)

 

Enunțul temei: Să se proiecteze o pompă centrifugă având următoarele date de proiectare:

Q =............m3/h;  H =........m;  r =.....…...kg/m3;   pmax =...........N/m2;   n =............m2/s

Alte condiții : Pompă tip......................

 

E. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referință

 

1.      Gyulai Fr.,Pompe, ventilatoare, compresoare; vol I și II,Editura Univ. Politehnica Timișoara, 1988.

2.      Anton L. E., Miloș T., Pompe centrifuge cu impulsor, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 1998.

3.      Dobândă E., Miloș T., Pompe, ventilatoare, compresoare; Îndrumător pentru lucrări de laborator, Editura Univ. Politehnica Timișoara, 1991.

4.      Anton L. E., Baya A., Miloș T., Resiga R., Mecanica fluidelor experimentală, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 2002.

5.      Anton I.,Cavitația; vol I și II, Editura Academiei române, București, 1984, 1985.

6.      Pfleiderer K.,Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, Springer Verlag, Berlin, 1961.

7.      Stepanoff A.J., Cenrifugal and axial flow pumps, Jhon Wiley Inc. New York 1957

8.      Karassik I.J., Carter R., Centrifugal pumps, F.W. Dodge Corp., New York, 1960.

9.      Kovats A., Desmur G. Pompes, ventilateurs, compresseurs centrifuges et axiaux; Editura Dunod, Paris, 1962.

 

F. PROCEDURA DE EVALUARE

 

     Conform planului de învățământ la această disciplină s-a prevăzut examen. Forma de examinare este orală. Fiecare bilet de examen va conține trei întrebări: primele două întrebări vor fi din domeniul noțiunilor predate la curs, iar a treia o problemă aplicație practică a noțiunilor fundamentale din curs. Nota finală va fi media ponderată a mediei notelor de pe biletul de examen (67%), cu nota la lucrările de laborator (33%).

            La proiectul de initiere nota se acorda pe baza realizarii tuturor cerintelor formulate în enuntul temei de proiect si în urma sustinerii proiectului în fata cadrului didactic îndrumator si a colegilor de grupa. Se apreciaza în mod special corectitudinea calculelor si desenelor, forma de prezentare si modul de sustinere, încadrarea în termenele de predare fixate initial.

 

G. COMPATIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

 

 1. L’ Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse.
 2. University of Stuttgart, Germany.
 3. L’ Institut National Polytechnique de Grenoble, France.

 

Data: 01.02.2006.

 

      DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA                     TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof.dr.ing. Victor BĂLĂȘOIU                                        Conf.dr.ing. Teodor MILOȘ

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“TURBINE HIDRAULICE”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: ___IV_____

Semestrul 2

 

Titularul cursului: Prof. dr .ing. Alexandru BAYA

Colaboratori: As. drd. Ing. Adrian Stuparu

Numar de ore /saptamana/ Verificare; credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

3

0

1

0

e

4

 

 

B.      Obiectivele cursului

Disciplina  este orientată către explicarea principiilor de funcționare și a etapelor de proiectare a principalelor tipuri de turbine hidraulice. Sunt prezentate noțiuni fundamentale  privind ecuațiile de bază, similitudinea și modelarea hidraulică a turbinelor. Sunt prezentate capitole speciale cu fenomenele  hidrodinamice specifice curgerii prin rotarele turbomașinilor și metodele și relațiile pentru etapele principale de dimensiunare a acestor rotoare. De asemenea sunt prezentate principalele etape de dimensionare ale aparatelor de conducere: camera spirală, statorul, aparatul director și tubul de aspirație. Sunt tratate principiile determinărilor experimentale ale caracteristicilor energo-cavitaționale ale turbuinelor și diagramele primare și universale. Unele aspecte privind rezulatele modelării numerice a curgerii în turbinele hidraulice sunt, de asemenea prezentate. Contribuie cu cel puțin 20% la formarea cunoștințelor de specialitate.

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

Noțiuni fundamentale despre turbinele hidraulice. Definiții, parametri funcționali și terminologie conform standardelor internaționale. Descrierea constructivă și funcțională a principalelor tipuri de turbine hidraulice. Dimensiuni pirincipale.  

Principii de funcționare și ecuații fundamentale. Principiul de funcționare al turbinelor hidraulice. Transmiterea puterii. Ecuația fundamentală. Similitudine. Clasificarea turbinelor hidraulice.

Pofile și rețele de profile aerohidrodinamice. Noțiuni privind geometria și caracteristicile energetice ale profilelor singulare. Rețele de profile, tipuri constructive. Rețele axiale, caracteristici energetice. Ecuația fundamentală a rețelelor de profile axiale. Noțiuni privind cavitația la profile.

Rotorul turbinelor hidraulice axiale. Dimensiuni principale ale rotoarelor axiale. Diametrul butucului. Cinematica curentului amonte și aval de rotorul axial. Elemente de proiectare, construcție și funcționare a  paletei rotorului axial.

Rotorul turbinelor hidraulice Francis. Dimensiunile principale ale rotorului Francis. Cinematica curentului amonte și aval de rotorul Francis. Elemente de proiectare, construcție și funcționare a  paletei rotorului Francis.

Aparatele de conducere ale turbinelor hidraulice. Camera în spirală și statorul: rol funcțional, aspecte constructive, ecuații de proiectare. Aparatul director: rol funcțional, probleme constructive, elemente de proiectare. Tubul de aspirație: rol funcțional, aspecte constructive, dimensiuni principale, turbionul central 

Cavitația la turbinele hidraulice. Coeficienții de cavitație ai turbinei și instalației. Curbe caracteristice toretice  de cavitație. Înălțimea de aspirație.

Caracteristicile funcționale energo – cavitaționale ale turbinelor hidraulice. Încercarea energetică a turbinelor hidraulice: instalații, metode, curbe caracteristice primare, diagrama colinară, curbele de garanție. Încercarea la cavitație a turbinelor hidraulice: instalații, metode, curbe cracteristice primare de cavitație. Efectul de scală.

Analiza numerică a curgerii în turbinele hidraulice. Aspecte privind distribuția de viteze și presiuni de-a lungul traseului hidraulic al turbinelor hidraulice, obținute prin modelare numerică

                                                                       

J.       SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

LABORATOR

Determinarea caracteristicilor energetice și cavitaționale ale modelului ф200 mm a turbinei kaplan. Determinarea caracteristicilor energetice ale turbinei Francis. Determinarea diagramei de exploatare a turbinei kaplan. Determinarea caracteristicilor de ambalare ale modelului kaplan.

 

PROIECT

Să se proiecteze un rotor tip Francis cu următoarele date H=...; P=....

Memoriul de calcul va cuprinde: analiza soluției constructive, calculul dimensiunilor principale, calculul elementelor cinematice și unghiulare, trasarea suprafeței schelet a paletei rotorului. Documentația grafică va cuprinde: desenul suprafeței schelet a paletei rotorice, desenul de execuție al paletei, desenul de execuție al rotorului.

 

 

 

K.      BIBLIOGRAFIE

 1. Anton, I., : “Turbine hidraulice”, Ed. Facla Timișoara 1979.
 2. Avellan F., : “Cours de Turbomachines Hydrauliques”.  EPFL-IMHEF – 2001
 3. Tamaș, M., Baya, A., : “Turbine hidraulice și turbotransmisii – Îndrumător de laborator”. Lito IPTVT 1983.

 

 

 

L.     PROCEDURA DE EVALUARE

 Examenul se desfășoară oral, pe bilet sunt  3 subiecte, unul de rol funcțional, unul de calcul și unul de proiectare constructivă. Examenul durează cca 20 – 30 min și face legătura și cu alte cunostințe. Nota la examen reprezintă 2/3 din nota finală, iar cea a activității pe parcurs 1/3.

 

 

M.                 COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Se indica 3 universitati straine de prestigiu in care functioneaza discipline comparabile

Universitatea Politehnică din Lausanne (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Universitatea Politehnică de Stat din St.Petersburg (St. Petersburg State Polytehnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

 

 

Data: 8.02.2006

 

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

Prof. dr. ing. Victor balasoiu                                            prof. dr. Ing. Alexandru baya

 

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“TRANSPORT HIDROPNEUMATIC”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: _IV

Semestrul 2

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) S. L. Dr. Ing. Cezar Dorin Galeriu

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor)

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

 

1

1

scris

4

 

 

D.    Obiectivele cursului

Utilizarea fluidelor ca vector purtător constituie o soluție în unele situații singura fiabilă, pentru transportul materialelor. În cadrul disciplinei studenții își vor însuși principiile fenomenologice, metodele de calcul soluțiile constructive și aspectele economice care să le permită calculul și proiectarea instalațiilor de transport hidro-pneumatic.Contributia procentuala a disciplinei la cultivarea liniilor de competenta ale domeniului specializari 20%.

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI: 28 ore

 

Cap.1. Transportul hidro-pneumatic rolul și ponderea sa în cadrul sistemelor de transport. Avantaje și dezavantaje .Schema generală a unui sistem de transport hidro-pneumatic.                                                                                                                    2 ore

Cap.2. Mediile bifazice. Clasificare. Proprietățile generale.                           2 ore.

Cap.3. Transportul bifazic lichid-solid.                                                            6ore.

Cap.4. Dispozitive care asigură energia necesară transportului mediului bifazic lichid-solid: pompe și ejectoare. Parametrii funcționali și soluții constructive

                                                                                                                          2ore                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cap.5. Transportul bifazic gaz-solid …………...........................                     4 ore

Cap.6. Transportul bifazic gaz-lichid …                    ….……                          2 ore

Cap.7. Transportul containerizat: în capsule și pe pernă de aer..                  4 ore

Cap.8. Fluidizarea…                                                  ….………                      4 ore

Cap.9. Elemente auxiliare care deservesc instalațiile de transport  hidro-pneumatic                                                                             ….………                                                                                                                      2 ore

 

 

C. Subiectele  lucrărilor de laborator (14 ore)

 

1. Instructaj de protecție a muncii                                                 2 ore

            2. Determinarea vitezei de cădere pentru diferite materiale granulare transportate în instalațiile hidro-pneumatice                                                                    2ore

3. Măsurători ai parametrilor funcționali ai unui ejector în mediu mono și bifazic                                                                                      …                                                                                                               4 ore

4. Determinarea experimentală a pierderilor hidraulice în transportul pneumatic gaz-solid                                                                                                    2 ore

5. Încercarea unui ciclon                                                              2 ore

6. Măsurarea căderii de presiune în patul fluidizat.                    2 ore

 

C. Proiect (14 ore)

 

         Proiectarea  unei instalații de transport hidro-pneumatic

        

         Definirea caracteristicilor si proprietatilor materialului transportat. Calculul diametrului sferic echivalent. Calculul vitezei de transport. Stabilirea diametrului conductei. Determinarea pierderilor. Alegerea generatorului hidropneumatic.

           

 

D. Bibliografie

 

 

V. Ancușa, Instalații de transport hidropneumaatic și depoluare, vol. I, II, I.P. “Traian Vuia” Timișoaaara, 1985

            J. Florea, D. Robescu,  Hidrodinamica instalațiilor de transport hidropneumaatic și de depoluare a apei și aerului, ew.d.P. București, 1982.

            J. Florea, D. Robescu, T. Petrovici, d. Stamatoiu, Dinamica fluidelor polifazice și aplicațiile ei tehnice, e. t. București, 1987.

            J. Alden, Design of industrial exhaust systems, Te Industrial Press, N-Y, 1952

            W.B. Graaf, Hydraulics, of sediments transports, Mc-Graw Hill, N-Y, 1971

            M. Leva, Fluidisation, Mc-Graw Hill,  N-Y, 1959

            D. Othmer, Fluidisation, Reynolds P.C., N-Y, 1956

            M. Samoilă, Fluidizarea și aplicațiile ei industriale, Institutul de documentare tehnmică, București, 1958

A.     Bulat, Instalații de transport pneumaatic, E. T., București,1962

S.W. Govier, K. Azis, Te flow of complex mixtures in pipes,Van NostranReynolds Company, N-Y.,1972

            I.P. Maalevici, A,I. Matveev, Pnevmaaticeskii transport sâpucih stritelinâh maaterialov, Stroiizdat, Moskva, 1979

            P. Sherman, Industrial reology, London, Academic Press, 1979

            L. Wilkinson, Nonnewtonian  fluids, Pergamon Press, N-Y, 1960

            S.L. Soo, Fluid dynamics of multiphase systems, Blaisdell,1967

            A.E. Smoldrev, Ghidroi pneumotransport, Metalllllllurghia, Mosskva,1975

            J.W. Nunziato, Theory of dispersed multiuphase flow, Academic Press, N-Y.,1983

            R.E. Mayer, Theory of dispersed multiphase flow, Academic Press, N-Y.,1983

            M. Ishii, Thermo-fluid dynamics theory of two-phase flow, Eyrolles, Paris, 1975

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

            Examen scris cu o  parte teoretica si una aplicativa. Nota finala cu luarea in considerare a activitatii pe parcurs onform formulei elaborate de universitate.

 

 

C. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

               Universitatea Tehnică din Berlin (Technische Universität Berlin)

                Universitatea Tehnică din Darmstadt (Techische Universität Darmstadt)

                Universitatea Politehnică din Madrid

 

Data: 8.02.2006

 

Director / sef  departament / catedra                    TITULARUL DISCIPLINEI

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” din TIMISOARA

 

SYLABUS

pentru disciplina

 

“COMPLEMENTE DE HIDRODINAMICĂ ȘI TEHNICI DE SIMULARE NUMERICÔ

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: ___IV_____

Semestrul 2 

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) Șef  lucrări dr. ing. Manea Adriana Sida

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist. ing. Bădărău Rodica

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

 

1,5

 

Colocviu

3

 

 

E.       Obiectivele cursului

Cunoașterea principalelor modalități de tratare teoretică a mișcării fluidelor, clasificarea mișcării fluidelor și modalități de simulare a mișcării potențiale. Cunoașterea clasificării mașinilor hidraulice, a profilelor aerohidrodinamice și generarea profilelor teoretice. Curgerea prin rețele de profile. Forțe ce apar la curgerea fluidului real peste profile aerohidrodinamice.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Cap.1: Noțiuni generale

1.1.  Clasificarea mișcărilor.

1.2.  Mișcări potențiale.

1.3.  Circulația vitezei și debitul.

1.4.  Legătura dintre planul fizic și planul complex

Cap.2: Mișcări potențiale

2.1.. Mișcări potențiale remarcabile

2.2.. Simularea curgerilor în mașini hidraulice combinând mișcările potențiale elementare.

Cap.3: Profile aerohidrodinamice

3.1. Profile aerodinamice. Caracteristici geometrice.

3.2. Transformări conforme.

3.3. Profilul Joukowski. Curgerea potențială în jurul profilului Joukowski.

Cap.4: Forța portantă și rezistența la înaintare

                4.1. Teoremele lui Blasius

                4.2. Teorema forței portante a lui Kutta și Joukowski

                4.3. Forțe ce apar la curgerea fluidului real, vâscos.

                4.4. Variația portanței și rezistenței în funcție de unghiul de incidență. Polara profilelor.

Cap.5: Rețele de profile

                5.1. Rețele plane și rețele circulare

                5.2. Viteze asimptotice

Cap.6: Strat limită și turbulență

                6.1. Definiția stratului limită. Grosimi.

                6.2. Evoluția stratului limită. Desprinderea stratului limită. Dâra.

 

 

N.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Mișcări potențiale. Combinarea mișcărilor. Reprezentarea spectrului hidrodinamic. Vizualizarea curgerilor în jurul diferitelor obstacole. Distribuții de presiuni pe un profil Joukowski. Transformări conforme. Măsurări în tunel aerodinamic a distribuției de presiuni pe un profil aerodinamic și calculul forțelor.

 

O.      BIBLIOGRAFIE

1. Popa, Octavian, Mișcări potențiale si teoria hidrodinamicii rețelelor de profile; Lit.IPTVT Timisoara, 1980

2. Zidaru, Gheorghe, - Mișcări potențiale și hidrodinamica rețelelor de profile, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981.

3. Carafoli, Elie, - Aerodinamica, Ed. Tehnică, București, 1951.

 

 

P.       PROCEDURA DE EVALUARE

Modul de examinare este scris, durata examenului 3ore, subiectele conțin părți teoretice și aplicative. Ponderea examenului în nota finală este de 2 /3 iar a activității pe parcurs este e 1 /3.

 

Q.                 COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal,

Cracov University of Technology, Poland,

Tampere University of Technology, Finland

Fluid Power Laboratory, Gifu University, Japan

 

 

Data: 05.02.2006

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

 

 Prof. dr. inf. Victor Bălășoiu                                                          Șef lucrări dr. ing. Adriana Sida Manea

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“ MAȘINI VOLUMICE ȘI TEHNICA PRESIUNILOR EXTREME  ”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii:  IV

Semestrul  2

 

Titularul cursului: prof.dr.ing. Anton Liviu Eugen

Colaboratori:

Numar de ore /saptamana/

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1,5

-

1,5

-

E

3

 

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

                Disciplina vizează familiarizarea studenților cu principalele tipuri de mașini volumice utilizate în sistemele hidrostatice ale instalațiilor industriale. De asemenea sunt introduse noțiuni privind  obținerea vidului  și aparatura din tehnica vidului și din cea a presiunilor înalte (până la 30 Kbar).

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

                Noțiuni fundamentale privind mașinile volumice. Definiții și clasificare. Fluide utilizate la mașinile volumice. Fenomene hidraulice care apar la mașinile volumice. Parametrii fundamentali ai mașinilor volumice. Transimterea puterii la mașinile volumice. Curbele caracteristice la mașinile volumice. Câteva probleme tehnologice pentru mașinile volumice.

 Pompe și motoare volumice. Pompe și motoare cu piston. Pompe și motoare cu pistonașe axiale. Pompa și motorul cu pistonașe radiale. Pompa și motorul cu palete alunecătoare. Pompe și motoare cu roți dințate. Mașini volumice de construcții speciale.

 Tehnica vidului. Principiile fundamentale ale tehnicii vidului. Principiile fundamentale ale cineticii gazelor în tehnica vidului. Domeniile de presiune în tehnica vidului. Obținerea vidului și aparate auxiliare. Instalații auxiliare, aparate sub vid.

 Tehnica presiunilor înalte.Comportarea materialelor sub presiune. Obținerea presiunilor hidrostatice. Cilindri de înaltă presiune. Etanșări utilizate în tehnica presiunilor înalte.

 

C. SUBIECTELE APLICAȚIILOR

                Studiu organologic al mașinilor al mașinilor volumice. Încercarea pompei cu pistoane axiale cu debit reglabil . Trasarea diagramei universale la pompa cu pistoane axiale. Încercarea motorului hidraulic rotativ. Încercarea pompei cu roți dințate. Probleme. Recuperări.

 

D. BIBLIOGRAFIE

                1. Anton,L.E. – Mașini volumice și tehnica presiunilor extreme, Litografia Universității Politehnica Timișoara, Timișoara, 1996.

                2. Anton, L.E. – Pompe și motoare volumice, Editura Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999.

                3. Bălășoiu, V. – Echipamente și sisteme hidropneumatice de acționare, Editura Mirton, Timișoara, 1996.

 

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

                Examenul este scris, durata lui fiind de 3 ore. Biletul de examen cuprinde 3 subiecte de tratat, dintre care unul cuprinde 5 întrebări fără demonstrații. Ponderea activității pe parcurs este conform dispoziției Rectoratului de 33% din notă.

 

F . COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

                Universitatea Tehnică din Berlin (Technische Universität Berlin)

                Universitatea Tehnică din Darmstadt (Techische Universität Darmstadt)

                Universitatea Politehnică din Madrid

 

 

Data :06.04.2006

 

 

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Victor Balasoiu                                          Prof.dr.ing. Liviu Eugen ANTON

 

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“Managementul calitatii masinilor si sistemelor hidropneumatice”

 

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul (1 sau 2) 2

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Conf. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.drd. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1,5

-

1,5

-

C

 

 

 

A. Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru buna conducere si programare a sectiilor de proiecatre, fabricare si repararea a sistemelor hidromecanice. Studetii care parcurg aceasta disciplina vor avea 40 % din competentele necesare unui inginer specialit in masini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Notiuni generale despre management si calitate

Managementul  calitatii sistemelor de actionare hidraulica.

Managementul   calitatii sistemelor de actionare pneumatica.

Managementul calitatii turbomasinilor.

Organizarea si planificarea reparatiilor capitale. Conditii de calitate

Metode si mijloace pentru  reconditionarea componentelor sistemelor hidropneumatice

Metode si mijloace de verificare a calitatii proceselor de reconditionare

 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.       Determinarea timpului de buna functionare si a timpului mediu de reparatii pentru o tija de cilindru pneumatic

2.       Determinarea timpului mediu pentru intretineri tehnice al unei pompe volumice

3.       Determinarea fiabilitatii experimentale, a duratei totale, duratei remanente de utilizare si normei de consum de piese pentru un motor hidraulic

4.       Calculul reconditionarii pieselor uzate de pompe volumice

5.       Calcul reconditionarii prin metalizare a unei tije de piston

6.       Calculul reconditionarii prin sudare a unei placi hidraulice

 

 

D. BIBLIOGRAFIE

1.       Radoi M, s.a - Reconditionarea pieselor, E.T. Bucuresti, 1986

2.       Ganea M. - Alegerea, exploatarea, intretinerea si repararea pompelor, Editura Tehnica Bucuresti, 1981

3.       Fleser Tr. - Mentenanta utilajelor tehnologice, Litografia U.T.T, Timisoara, 1994

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va scris. Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 67 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 33 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la laborator este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea lucrarilor intocmite si modul de finalazare a lo , in proportie de 67 % din nota finala.

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

Universitatea din Hanover (GERMANIA)

 

Data: 19.06.2005

 

sef  catedra                                                 TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Victor BALASOIU                            Conf.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“Tehnologia de fabricatie si montaj a  masinilor si echipamentelor hidropneumatice”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul: 1

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Conf. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.drd. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1,5

-

-

1,5

E

3

 

 

F.       Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru executia masinilor hidraulice si sistemelor cu actionare hidropneumatica. Studetii care parcurg aceasta disciplina vor avea 50 % din competentele necesare unui inginer specialit in masini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Generalitati. Caracteristicile productiei in constructia de masini si echipamente hidraulice

Materiale folosite in constructia echipamentelor de actionare hidro-

pneumatica.Criterii

Eroziunea cavitationala in masinile hidraulice

Fabricarea si montajul pompelor centrifuge

Tenologia de executie a rotoarelor de turbina Francis

Tehnologia de fabricatie a rotoarelor de turbina axiala

Tehnologia de fabricatie a camerelor spirale

Tehnologia de fabricatie a aparatelor directoare

Tehnica montarii turbinelor axiale si radial axiale

Tehnologia de fabricatie a cilindrului hidraulic

Tehnologia de fabricatie a distribuitoarelor

Tehnologia de fabricatie a  placilor hidraulice

Fabricarea rezervorului de ulei

 

 

R.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

a. Intocmirea unui proiect de executie tehnologica a pentru un echipament de actionare hidraulica sau pneumatica.

b. Realizarea unui proiect  tehnologic de fabricatie a unui rotor de masina hidraulica.

 

 

S.       BIBLIOGRAFIE

a.       Bejan V., Tehnologia fabricarii si repararii utilajelor tehnologice, vol.I, Tipografia Transilvania, Brasov, 1991.

b.      Bordeasu I., s.a. – Indrumator de proiectare tehnologica, Litografia U.T Timisoara, 1990.

c.       Mitelea I., s.a.,  Studiul metalelor, indreptar ethnic, editura Facla, Timisora, 1987.

d.      Popoviciu M., Bordeasu I., -Tehnologia fabricatiei sistemelor hidraulice, Editura Politehnica, Timisoara, 1998

e.       Popoviciu M., - Tehnologia fabricatiei si montajul masinilor hidraulice, Litografie IPTV, Timisora, 1980

 

 

 

T.       PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va fi oral sau scris (dupa cum isi exprima acordul si studentii cursanti).Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore. Daca examenul este oral durata va fi de maxim 30 minute/student.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 67 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 33 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la proiect este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea proiectului si modul de sustinere finala a acestuia, in proportie de 67 % din nota finala.

 

 

U.                  COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

 

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc Grill (CANADA)

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

 

 

Data: 19.06.2005

 

sef  catedra                                                 TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Victor BALASOIU                            Conf.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“CENTRALE HIDROELECTRICE”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: ___V_____

Semestrul 1

 

Titularul cursului: Prof. dr .ing. Alexandru BAYA

Colaboratori: S.L. Ing. Ionel BACIU, As. Dr. Ing. Ioan Padurean

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

3

0

1

0

e

4

 

 

G.      Obiectivele cursului

Disciplina sintetizează și completează informații de inginerie mecanică necesare producerii energiei electrice pe baze hidro. Se introduc în mod special noțiuni tehnice de politici energetice și de gospodărire rațională a stocurilor de apă la nivel național. Se oferă informații pentru predimensiunarea principaleleor echipamente mecanice și electrice. Cum o importantă parte a formării inginerului specialist în domeniul mașinilor și sistemelor hidraulice și pneumatice este destinată constucției și exploatării sistemelor hidroenergetice, prezentul curs aduce o contribuție de cel puțin 20% la cunoștiințele privind exploatarea rațională și mentenața ehipamentelor hidroenergetice lor.

 

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

Hidroenergetica. Importanță și perspective. Elemente de hidrologie și hidrografie. Principiile generării și utilizării energiei hidraulice.

Calcule hidroenergetice. Calculul puterii și energiei CHE pe firul apei în lipsa compensării. Problemele compensării. Compensări pe termen scurt. Compensări pe termrn lung. Compensarea în cascadă și compensarea dispecer.

Funcționarea CHE în sistemul energetic. Acoperirea consumului de energie.Intorducerea CHE noi în sistemul energetic

Elemente de calcul tehnico economic la centralele hidroelectrice.  Indicatori tehnico – economici specifici. Rentabilitate și durată de funcționare. Alegerea soluțiilor de investiții pe baza indicatorilor tehnico-economici. Actualizarea cheltuielilor.

Componența și scheme tehnologice pentru centralele hidroelectrice. Scheme bloc, scheme tehnologice, soluții constructive. Echipamentele principale ale CHE. Ecipamentele secundare ale CHE.

Mașinile hidraulice ce echipează centralele hidroelectrice.Alegerea Mașinilor hidraulice. Curbe de exploatre în CHE.

Mașinile electrice care echipează centralele hidroelectrice. Tirpuri constructive. Noțiuni de predimensionare și exploatare

Echipamente mecanice auxiliare.  Vane, stavile, batardouri. Instalațiile centralelor. Conducte forțate și distribuitoare.

Noțiuni privind mentenanța centralelor hidroelectrice și stațiilor de pompare.  Clasificarea tipurilor de defecte. Sistem planifcat de întreținere

 

V.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

LABORATOR

Construcția și funcționarea microhidrocentralei Pelton. Comenzi de oprire și pornire.

Funcționarea în gol a microhidrocentralei Pelton. Determinarea curbelor caracteristice.

Analiza globală a pierderilor în hidroagregat. Funcționarea în sarcină a microhidrocentralei Pelton : ridicarea curbei de garanție.

Conectarea hidroagregatului în paralel cu sistemul electro - energetic național.

 

 

W.    BIBLIOGRAFIE

 1. Anton, I., - „Turbine hidraulice”, Ed. Facla Timișoara 1979.
 2. Baya, A., - „Centrale hidroelectrice și stații de pompare”, Lito UPT 1997.
 3. Baya A., - „ Hidroenergetica”, Editura „Orizonturi Universitare” Timișoara, 1999.
 4. Preda, I., Baciu, I., Velescu, C., - „Centrale hidroelectrice și stații de pompare – Lucrări de laborator”, Lito UTP, 1993.

 

 

 

X.     PROCEDURA DE EVALUARE

 Examenul se desfășoară oral, pe bilet sunt  2 subiecte, unul de calcul și unul de factură strict tehnică. Examenul durează cca 20 – 30 min și face legătura și cu alte cunostințe. Nota la examen reprezintă 2/3 din nota finală, iar cea a activității pe parcurs 1/3.

 

 

Y.                  COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Se indica 3 universitati straine de prestigiu in care functioneaza discipline comparabile

Universitatea Politehnică din Lausanne (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Universitatea Politehnică de Stat din St.Petersburg (St. Petersburg State Polytehnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

 

 

Data: 8.02.2006

 

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

Prof. dr. ing. Victor balasoiu                                            prof. dr. Ing. Alexandru baya

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“REGLAREA ȘI AUTOMATIZAREA SISTEMELOR HIDRAULICE”

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MAȘINI ȘI SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Anul de studii: V

Semestrul 1

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) șef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor)

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1,5

–

1

 

Evaluare distribuită (colocviu)

3

 

I.                   Obiectivele cursului

Studiul componenței și funcționării sistemelor de reglare a mașinilor hidraulice.

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere (Parametrii energetici ai centralelor hidroelectrice și ale stațiilor de pompare, principiile fundamentale ale monitorizării, și automatizării mașinilor și sistemelor hidraulice) Elementele componente și principiile constructive și funcționale ale regulatoarelor automate de turație mecano-hidraulice. Stabilitatea sistemelor automate cu aplicație la mașini și sisteme hidraulice (Criterii generale de stabilitate; stabilitatea sistemelor de pompare). Studiul funcționării pompelor centrifuge în regimuri tranzitorii și nepermanente (Determinarea legii de variație a turație; determinarea legii de variație a presiunii - a înălțimii de pompare - în timp; variația randamentului cu turația în regimuri tranzitorii).

 

Z.                  SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator: Semnale deterministe utilizate în studiul teoretic și experimental al sistemelor hidraulice automate. Elemente de automatizare simple. Răspunsul unui element simplu de automatizare la un semnal determinist. Simularea funcționării elementelor simple de automatizare în regimuri dinamice. Analiza stabilității funcționării sistemelor de pompare. Determinarea timpilor caracteristici ai unei turbine hidraulice. Analiza dinamicii unui sistem hidraulic automat prin intermediul funcției de transfer.

 

 

AA.           BIBLIOGRAFIE

1. Bărglăzan A. - “Masini hidraulice”, Institutul Politehnic Timisoara, 1951

2. Bărglăzan M. - “Reglarea si automatizarea sistemelor hidraulice”, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timisoara, 1979

3. Tondl A. - “Some Problems of Rotor Dynamics”, Publ. House of the Czechoslovak Acacemy of Sciences, Prague, 1965.

4. *** - National Instruments - The Measurement and Automation Catalog, 2005

 

BB.           PROCEDURA DE EVALUARE

Verificare scrisă. Solicitând studenților efectuarea principalelor noțiunilori însușite la curs și ședințele de aplicații. Subiectele baleiază întreaga materie. Ponderea în nota finală a răspunsului este de 2/3, iar a implicării studentului în activitățile de pe parcurs și participarea la curs: 1/3

 

CC.           COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal,

Cracov University of Technology, Poland,

Tampere University of Technology, Finland

Fluid Power Laboratory, Gifu University, Japan

 

Data: 02 febr. 2006

 

 

DIRECTOR/SEF CATEDRA

TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. Dr. Ing. Victor BĂLĂȘOIU

Șef de lucrări dr. Ing. Eugen DOBÂNDĂ

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” din TIMISOARA

 

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

Sisteme de automatizare hidropneumatice (SAHP)

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/

MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: V  MSHP

Semestrul  9

 

Titularul cursului: (Titlul si numele): Prof.dr.ing. Balasoiu Victor

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor:  Asist.dr.ing. Rodica Badarau

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

0

1

Examen

4

 

            A. OBIECTIVELE CURSULUI

      Notiunile  predate  ca o continuare  a disciplinei de MECANICA FLUIDELOR, o introducere in domeniul automatizarilor hidropneumatice. 

Cunostintele teoretice si practice predate in cadrul disciplinei  constituie  o introducere in constructia, functionarea calculul si proiectarea  echipamentelor si sistemelor  hidropneumatice de automatizare pentru utilaje tehnologice fixe si mobile.  Notiunile predate in cadrul disciplinei avind un puternic caracter practic sunt un indrumar pentru inginerii  care  proiecteaza, exploateaza  sau asigura intretinerea  instalatiilor hidropneumatice. 

            In acest sens se asigura:

-  Familiarizarea absolventilor de la specializarea “Masini si sisteme hidraulice si pneumatice”  cu un domeniu de virf al  fluidomecanicii, automatizarile hidropneumatice .

-  Asigurarea cunostintelor  teoretice si practice privind  cercetarea , proiectarea si executia unor utilaje tehnologice  fixe sau mobile echipate  cu astfel  de echipamente de inalta tehnicitate;

-  Conducerea si exploatarea  echipamentelor  si sistemelor  hidropneumatice de actionare  din constructia sistemelor hidraulice  ale utilajelor tehnologice fixe si mobile.

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

Sisteme hidraulice automate, structura, clasificare, servosisteme electrohidraulice, notiuni generale privind sistemele hidraulice.

Bazele comenzilor cu rezistente hidraulice in structura echipamentelor hidraulice proportionale, rezistente hidraulice fixe si reglabile.

Semipunti cu rezistente hidraulice, determinarea caracteristicilor semipuntilor, combinatii de semipunti cu rezistente.

Comanda proportionala a rezistentelor  hidraulice, parametrii caracteristici, liniarizarea curbelor caracteristice.

Echipamente hidraulice proportionale pentru comanda energiei hidraulice, distribuitoare proportionale, servovalve electrohidraulice, supape proportionale, drosele si regulatoarele  de debit proportionale, ventile multifunctionale.

Sisteme hidraulice  pentru controlul  automat al pozitiei,   vitezei   si  fortei

Reglarea volumica a masinilor hidraulice (reglarea mecanohidraulica si electrohidraulica a pompelor si motoarelor volumice)

Modele matematice  ale echipamentelor hidraulice proportionale  (analiza regimului  stationar si tranzitoriu), (distribuitoare cu sertar cilindric cu un etaj de amplificare, distribuitoare ajutaj-clapeta simple si duble, motoare hidraulice liniare, motoare hidraulice rotative si transmisii hidraulice in circuit inchs) analiza parametrilor constructivi si functional  asupra  comportabilitatii  elementelor  hidraulice,   metode de stabilizare a sistemelor  hidraulice si electrohidraulice.

Analiza dinamica a unui servosistem electrohidraulic de urmarire a pozitiei liniare

Elemente si circuite fluidice de automatizare,  elemente si sisteme logice si analogice  pneumatice, amplificatoare,traductoare si regulatoare pneumatice....

Circuite hidraulice realizate cu echiapamente hidraulice proportionale.

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

Metodica de incercare in regim static si dinamic a apaparaturii hidraulice proportionale

Incercarea in regim static si dinamic a servovalvelor electrohidraulice

Determinarea caracteristicilor in regim static si dinamic a distribuitoarelor  hidraulice proportionale

Determinarea experimentala a regimurilor de curgere  in camerele de lucru a distribuitoarelor hidraulice cu sertar cilindric

Achizitia si prelucrarea automata a datelor  obtinute la  incercarera echipamentelor hidraulice proportionale

Incercarea in regim tranzitoriu a unui servosistem de pozitionare cu motor liniar

Modelarea, simularea si identificarea experimentala a servomecanismelor  hidraulice.

 

D. SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)

Proiectarea structurala a unui modul  hidraulic de translatie si rotatie de tip electrohidraulic, simularea numerica a  sistemului hidraulic automat de reglare

         -Calculul hidraulic a componentelor sistemului

         -Alegerea componentelor sistemului

         -Simularea numerica apeland la programul MATLAB –Simulink de simulare numerica

         -Deteminarea curbelor caracteristice de stabilitate

 

E.Bibliografie

1.Bălășoiu V. – Echipamente hidraulice de acționare, Ed.Eurostampa, Timișoara, 2001

2.Bălășoiu V., I.Pădurean – Acționări hidraulice, fundamente teoretice, aplicații, Ed.Orizonturi Universitare, Timișoara, 2002

3.V.Radcenco și alții – Calculul și proiectarea elementelor și schemelor pneumatice de automatizare, Ed.Tehnică București, 1985

4 V. Bălășoiu V., Pădurean I., - Echipamente și sisteme hidraulice de actionare, Compendium,  Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2004 

6.I.Pop .- Noi elemente și sisteme hidraulice , Hidrologistori, Ed.Academiei Române, 1990   

10. L. Deacu – Tehnica hidraulicii proportionale, Ed. Dacia Cluj, 1983                       11.N. Vasiliu si colectiv – Mecanica fludelor si sisteme hidraulice, Vol II, Ed. Tehnica, Bucurestri, 1999.                           

6. J. Faisandier et. coll.- Mecanismes hydrauliques et Pneumatiques, Ed Dunod , Paris, 1999.

 

F. PROCEDURA DE EVALUARE

-    Examen   oral si scris (tip grila)  pentru verificarea cunostintelor teoretice predate;

-    Sustinerea proiectului de initiere;

-  Verificare prin testare a cunostintelor practice asimilate la lucrarile practice de laborator. 

In faza finala se vor lua in consideratie la acordarea notei atit  cunostintele teoretice predate cit si cele asimilate la lucrarile de laborator si proiect- nota pe parcurs.  Studentii  cu prezenta buna la activitatile didactice  (curs, laborator, proiect) vor fi cointeresati prin majorarea de la caz la caz a notei finale.

 

G. COMPATIBILITATEA INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Technic University, of Dresda , Germania,

L’Ecole Polytechnique du  Toulouse,  Franta,

Technic University of Aachen, GERMANIA

 

25.05.2005

Sef de catedra                                                                  Titular disciplina

Prof.dr.ing. Victor Balasoiu                                               Prof.dr.ing. Victor Balasoiu

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMISOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

 

“INSTALAȚII  DE  VENTILAȚIE ȘI CLIMATIZARE”

 

FACULTATEA Mecanică

DOMENIUL/ SPECIALIZAREA:– iNGINERIE MECANICA/ Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

Anul de studii: V

Semestrul 1

 

Titularul cursului:  Șef de lucrări dr. ing. Cornel Velescu

Colaboratori: Asist.ing.  Ionel Doru Baciu

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

–

-

1

Examen

3

 

K.    Obiectivele cursului

Studiul modalităților tehnice și aparate de ventilare și preparare a aerului, cu aplicație în unitățile turistice.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Istoricul și clasificarea instalațiilor de ventilare. Aerul, agentul de lucru din instalațiile de ventilare. Aerul atmosferic. Aerul umed.Variația principalilor factori meteorologici. Parametrii climatici exteriori și interiori de calcul. Puritatea aerului interior. Elemente fiziologice și confortul termic.Sarcina termică a încăperilor ventilate. Relația generală a sarcinii termice de vară. Aporturi de căldură prin elementele inerțiale, vitrate și de la încăperile învecinate.Relația generală a sarcinii termice de iarnă. Bilanțul de umiditate din încăperile ventilate.Sursele de umiditate. Degajările de umiditate ale oamenilor. Sarcina de umiditate a încăperilor.Bilanțurile de substanțe nocive din încăperile ventilate.Surse și degajări de gaze și de vapori nocivi. Surse și degajări de praf. Bilanțul substanțelor nocive din aerul încăperilor ventilate.Debitul de aer necesar pentru ventilare. Variația în timp a concentrației de nocivități în aerul incintei. Relația generală de calcul a debitului de aer pentru diluarea nocivităților. Ventilarea naturală. Factorii care asigură schimbul natural de aer.Dispozitive de ventilare naturală organizată. Sisteme de ventilare naturală organizată. Elemente de calcul

 

DD.   SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)

Proiect: Studiul și proiectarea instalației de ventilare pentru un depozit de alimente din cadrul unui complex hotelier.

 

D. BIBLIOGRAFIE

1. N.Niculescu, Gh.Duță, ș.a.;-Instalații de ventilare și climatizare. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982.

2. O.Bancea, M. Cincă;-Instalații de ventilare și climatizare. Îndrumător de lucrări de laborator. Lito U.T.Timișoara, Facultatea de construcții,Timișoara, 1994.

3. Gh. Duță;-Instalații de ventilare și climatizare. Îndrumător de proiectare. Vol.1, Vol.2, Ediția a-2-a. București,1984.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris,  solicitând studenților expunerea principalelor noțiunilori însușite la curs și ședințele de aplicații. Subiectele  baleiază întreaga materie. Ponderea în nota finală a răspunsului este de 2/3, iar a implicării studentului în activitățile de pe parcurs și participarea la curs: 1/3

 

F.COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc. Gill (Canada)

Universite artois, I.U.T. Bethune (FRANTA)

 

Data: 30 ianuarie 2006.

 

Director / sef departament / catedra         TITULARUL DISCIPLINEI

Prof. dr. ing. Ioana ionel/                                             Șef de lucrări dr. ing. C. Velescu

PROF. DR. ING. Victor BĂLĂȘOIU            

 

 

             


 
 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIȘOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

 

“STAȚII DE POMPARE”

 

FACULTATEA ___Mecanică ____

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MECANICĂ/ Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

 

Anul de studii: ___V____

Semestrul: 1

 

Titularul cursului: (Titlul și numele)  Conf.dr.ing. MILOȘ Teodor

Colaboratori: (Titlul și numele asistenților)  Ș.L.dr.ing. DOBÂNDĂ  Eugen

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

-

1

1

Examen

3E, 1P

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

 

     Disciplina “Stații de pompare” are ca scop studiul, proiectarea și exploatarea stațiilor de pompare. Se urmărește familiarizarea studenților cu un mod de gândire ingineresc în care itinerarul de calcul parcurge simultan mai multe variante posibile din care se alege varianta optimă pe baza unor criterii prestabilite. Se tratează sub toate aspectele problematica alegerii corecte a pompelor centrifuge sau axiale, cuplarea lor în serie sau paralel, reglarea lor prin turație, predicția condițiilor optime de exploatare.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

1.  

Curbe caracteristice energetice și de cavitație ale pompelor și instalațiilor de pompare, puncte de lucru domenii de exploatare

2 ore

2.  

Tipizarea pompelor

2 ore

3.  

Montarea și exploatarea pompelor; cuplarea în serie și în paralel

2 ore

4.  

Acționarea și reglarea debitului pompelor

2 ore

5.  

Structura și  construcția stațiilor de pompare

8 ore

6.  

Prizele stațiilor de pompare

4 ore

7.  

Conducte de aducțiune ale stațiilor de pompare

4 ore

8.  

Optimizarea exploatării pompelor din stațiile de pompare prin reglarea turației

4 ore

TOTAL

28 ore

 

C. SUBIECTELE APLICAȚIILOR (laborator)

1.      Recapitularea noțiunilor fundamentale, a principiilor de bază ale încercărilor și ale curbelor caracteristice de laborator parcurse în anul anterior

2.      Încercarea a două pompe legate în serie

3.      Încercarea a două pompe legate în paralel

4.      Simularea în laborator a funcționării unei stații de pompare cu turație variabilă

5.      Simularea în laborator a funcționării unei stații de pompare în regim tranzitoriu

6.      Vizită la Uzina de apă Nr. 2-4

7.      Sinteza activității de laborator, verificări, recuperări

 

D. SUBIECTELE APLICAȚIILOR (proiect)

 

Enunțul temei: Studiul și proiectarea unei stații de pompare optimizată prin reglarea turației pompelor din dotare.

E. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referință

 

1.    Gyulai Fr.,Pompe, ventilatoare, compresoare; vol. I și II, Editura Univ. Politehnica Timișoara, 1988.

2.    Burchiu V., Santău I., Alexandrescu O., Instalații de pompare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982.

3.    Santău I., Stații de pompare, Editura Univ. Politehnica Timișoara,   1979.

4.    Santău I., Instalații de pompare, Îndrumător de laborator, Editura Univ. Politehnica Timișoara,   1983.

5.    Pfleiderer K., Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, Springer Verlag, Berlin, 1961.

6.    Kovats A., Desmur G. Pompes, ventilateurs, compresseurs centrifuges et axiaux; Editura Dunod, Paris, 1962.

7.    Dobândă E., Miloș T.,Pompe, ventilatoare, compresoare; Îndrumător pentru lucrări de laborator, Editura Univ. Politehnica Timișoara, 1991.

 

F. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Curs: conform planului de învățământ la această disciplină s-a prevăzut examen. Forma de examinare este scrisă. Subiectele  de examen vor conține trei întrebări: primele două întrebări vor fi din domeniul noțiunilor predate la curs, iar a treia o problemă aplicație practică a noțiunilor fundamentale din curs. Nota finală va fi media ponderată a mediei notelor de pe biletul de examen (67%), cu nota la lucrările de laborator și la întreaga activitate pe parcurs (33%).

            Proiect: susținerea proiectului, întrebări grupate, nota 5 pentru obținerea la fiecare grup de întrebări a 2/3 din punctaj și frecvența în conform reglementărilor în vigoare.

 

G. COMPATIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

 

 1. L’ Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse.
 2. University of Stuttgart, Germany.
 3. L’ Institut National Polytechnique de Grenoble, France.

 

Data: 06.02.2006.

 

      DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA                     TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof.dr.ing. Victor BĂLĂȘOIU                                        Conf.dr.ing. Teodor MILOȘ

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

Programa Analitica

a disciplinei

Sisteme hidropneumatice  de acționare (sahp)

Titular disciplina: Prof.dr.ing. Victor Balasoiu

Colaboratori:  Sef.lucr.dr.ing. Ioan Padureanu

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii:  IV  MSHP

Semestrul  8

 

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Victor Balașoiu

Colaboratori: as.ing. Ioan Padurean, prep.ing. Stuparu Adrian

Numar de ore /saptamana/

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

-

0,5

1

E

5

 

 

 1. Continutul cursului  (28 ore)

1.Structura  sistemelor hidraulice de acționare

2.Lichide utilizate în sistemele de acționare hidraulică

3.Echipamente hidraulice de distribuție,  calculul de dimensionare structuri caracteristice

4.Echipamente hidraulice pentru controlul și reglarea debitului,

5. Echipamente hidraulice de reglare a presiunii, supape hidraulice de presiune

6.Echipamente și circuite fluidice de acționare.

7.Hidrologistică, clasificare,funcții caracteristice

8.Echipamente pneumatice de distribuție și reglare, structuri caracteristice și funcționale

9.Echipamente hidropneumatice auxiliare, conducte, blocuri hidraulice, rezervoare, acumulatoare și filtre.

10.Scheme și circuite de acționare hidraulică și pneumatică, aplicații

11.Fiabilitatea sistemelor de acționare hidraulica si pneumatică

 

 1. Continutul orelor aplicative (laborator- 7 ore)

Metodica si aparatura  folosita la incercarea  echipamentelor hidropneumatice de actionare

Organologia aparaturii hidraulice de distribuție și reglaj

Incercarea  pompelor volumice  cu pistoane axiale

Incercarea  motoarelor hidraulice rotative

Incercarea motoarelor hidraulice  liniare

Încercarea distribuitorului hidraulic cu comandă manuală

Încercarea distribuitorului hidraulic baterie

Încercarea supapelor hidraulice de presiune

Încercarea unui regulator de debit cu  2 căi

Încercarea aparaturii pneumatice de distribuție și reglaj

 

 1. Continutul orelor aplicative (proiect - 14 ore)

Studiul și proiectarea unui sistem hidraulic de acționare pentru  un utilaj tehnologic fix sau mobil

Stabilirea datelor de proiectare

Alegerea schemei de actionare

Calculul circuitului hidraulic de actionare

Calculul motoarelor hidraulice liniare si rotative

Alegerea pompelor si motoarelor hidraulice, alegerea aparaturii hidraulice de actionare

Simularea unui modul de translatie servovalva - cilindru sarcina, apeland la programul MATLAB-SIMULINK

 

 1. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul se desfășoară scris pe durata a 2  ore și are 3 subiecte principale.

 1. Probleme – se dau la laborator
 2. Un set de subiecte de teorie

6.   Activitatea pe parcurs are o pondere de 33% în nota finală.

 

 1. Bibliografie

1.Bălășoiu V. – Echipamente hidraulice de acționare, Ed.Eurostampa, Timișoara, 2001

2.Bălășoiu V., I.Pădurean – Acționări hidraulice, fundamente teoretice, aplicații, Ed.Orizonturi Universitare, Timișoara, 2002

3.V.Bălășoiu – Sisteme hidraulice de acționare, Ed. Mirton, Timișoara, 1996

4.V.Radcenco și alții – Calculul și proiectarea elementelor și schemelor pneumatice de automatizare, Ed.Tehnică București, 1985

V. Balasoiu., - Actionari hidraulice si pneumatice, Curs, Litografia IPTV Timisoara, 1990.

5 V. Balasoiu., - Echipamente si sisteme hidropneumatice de actinare, Curs, Litografia UT Timisoara, 1992

6.V. Balasoiu si altii., - Echipamente hidropneumatice de automatizare, Indrumator de laborator, Litografia UP Timisoara, 1995.

7. W. Backe., - Steuerung  und  Schaltungs technik, II, RWTH, Aachen  1987.

8. L. Deacu., - Tehnica hidraulicii proportionale, Editura “Dacia”  Cluj - Napoca, 1989.

9.I.Pop .- Noi elemente și sisteme hidraulice , Hidrologistori, Ed.Academiei Române, 1990   

10. L. Deacu – Tehnica hidraulicii proportionale, Ed. Dacia Cluj, 1983                       11.N. Vasiliu si colectiv – Mecanica fludelor si sisteme hidraulice, Vol II, Ed. Tehnica, Bucurestri, 19         

12. V.Balasoiu – Echipamente si sisteme hidropneumatice de actionare, vol II, partea I si II, Lito. IPT, 1992 

13. .J. Faisandier et. Coll. Mecanismes hydrauliques et Pneumatiques, Ed Dunod , Paris, 1999.

 

6. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc. Gill (Canada)

Universite Artois, I.U.T. Bethune (FRANTA)

Tehnical University of  Aachen, Germania.

 

 

25.03.2006

Sef de catedra                                                                  Titular disciplina

Prof.dr.ing. Victor Balasoiu                                               Prof.dr.ing. Victor Balasoiu

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

METODE NUMERICE IN MASINILE HIDRAULICE

 

 

FACULTATEA DE MECANICă

DOMENIUL / SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICĂ / MAȘINI ȘI SISTEME HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE

Anul de studii:  IV

Semestrul 8

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. SUSAN-RESIGA Romeo

Colaboratori: Asist. Ing. BALINT Daniel, Ș.L. Dr.Ing. MANEA Adriana

Număr de ore /saptămână/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1,5

0

1,5

0

Colocviu

3

 

L.       Obiectivele cursului

Cursul tratează aplicații ale metodelor numerice la hidrodinamica turbomașinilor. Sunt prezentate problemele cu condiții la limită specifice curgerilor plane în rețele drepte și radiale, precum și modalitățile de soluționare cu metoda elementului finit. Sunt analizate în detaliu tehnicile de postprocesare a datelor numerice pentru obținerea și sintetizarea informațiilor de interes practic. Utilizând calculul curgerii în rețele de profile este prezentată metodologia de proiectare și analiză a curgerii în paletajele turbomașinilor hidraulice.

 

M.     SUBIECTELE cursului

Rețele de profile: Definirea geometriei rețelelor de profile plane drepte și radiale. Condiții amonte și aval de rețea. Condiția Kutta-Jukovski și deviația curentului în rețea.

Interacțiunea fluidului cu profilul dispus în rețea: Forța hidrodinamică pe profilul dispus în rețea. Repartiția presiunii pe profilul dispus în rețea. Linii de curent pentru banda de periodicitate și deviația curentului.

Utilizarea calculului curgerii în rețele de profile la proiectarea și analiza paletajelor de turbomașini: Rețele de profile fixe și rotative. Definirea problemelor pentru curgerea absolută și relativă în rețele de profile. Proiectarea și analiza paletajelor de turbomașini utilizând curgerea în rețele de profile.

 

N.      SUBIECTELE aplicațiilor (laborator, seminar, proiect)

Programul CASCADExpert pentru analiza curgerii în rețele de profile. Utilizarea unui program expert, dezvoltat de titularul cursului, pentru simularea curgerii în rețele de profile. Definirea problemei, analiza și interpretarea rezultatelor.

Proiectarea paletajelor fixe pentru o turbomașină axială. Utilizarea modelării curgerii absolute în rețele de profile pentru proiectarea paletajelor fixe pentru o turbină sau pompă axială.

Proiectarea paletajelor rotative pentru o turbomașină axială. Utilizarea modelării curgerii relative în rețele de profile pentru proiectarea rotorului unei turbine sau pompe axiale. Evaluarea comportării cavitaționale a mașinii.

 

O.      bibliografie

1.        I. Anton, Turbine Hidraulice, Editura Facla, Timișoara, 1979.

2.        R. Susan-Resiga,  Complemente de Mecanica Fluidelor și Tehnici de Soluționare Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timișoara, 1999.

3.        R. Susan-Resiga,  Mecanica Fluidelor Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timișoara, 2003.

4.        Gh. Zidaru,  Mișcări Potențiale și Hidrodinamica Rețelelor de Profile; Editura Didactică și Pedagogică; București, 1981.

5.        R. Susan-Resiga,  Metode Numerice – Lucrări Practice; Lito U.P.T.; Timișoara, 1994.

 

P.       procedura de evaluare

Colocviu oral, nota finală = 1/2 nota colocviu1/2 nota activitate pe parcurs. Subiectele de colocviu sunt similare celor studiate la laborator; se vor trata două probleme, cu soluționare pe calculator și analiza/interpretarea rezultatelor.

 

Q.      cOmpatibilitate internațională

Ecole Politechnique Federale de Lausanne, University of Stuttgart.

 

Data: 11.03. 2006

 

Director / sef  departament / catedra                     TITULARUL DISCIPLINEI

 

 Prof.dr.ing. Victor Bălășoiu            Prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga

 

 

 

 


 
 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

 

“PROIECTARE ASISTATA de CALCULATOR a SISTEMELOR HIDROPNEUMATICE ”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii:  III

Semestrul  9

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Romeo Susan Resiga

Colaboratori: as.ing. Balint Daniel

Numar de ore /saptamana/

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

0

4

0

Colocviu

5

 

 

Continut:

            Curs:

 • Retele plane de profile pentru turbinele axiale bulb si Kaplan
 • Ipoteze de dinamica fluidelor pentru solutionarea curgerii cu metode elementului finit
 • Alegerea turbinelor axiale bulb/Kaplan
 • Calculul dimensiunilor principale si a parametrilor hidroenergetici
 • Calculul elementelor unghiulare si cinematice ale curentului prin masinile axiale
 • Calculul și proiectarea paletei de aparat director pentru turbine axiale
 • Calculul și proiectarea paletei de rotor pentru turbine axiale

 

Laborator:

 • Prezentarea programelor de calcul CFD, XMGR
 • Calculul numeric al unei clase de profile NACA cu 4 cifre
 • Calculul rețelelor de profile pentru zece secțiuni prin paleta de aparat director. Proiectarea unei palete de aparat director din componenta unei turbine bulb
 • Calculul rețelelor de profile pentru zece secțiuni prin paleta de rotor. Proiectarea unei palete de rotor din componenta unei turbine bulb
 • Realizarea unui proiect propriu de microhidroturbina bulb

 

Bibliografie:

[1]                                  Romeo Resiga: “Complemente de mecanica fluidelor si tehnici de solutionare numerica”, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 1999

[2]                                  Ioan Anton, V. Campian, I. Carte: “Hidrodinamica turbinelor bulb si a turbinelor-pompe bulb”, Editura tehnica, Bucuresti, 1988

 

procedura de evaluare

Colocviu oral, nota finală = 1/2 nota colocviu1/2 nota activitate pe parcurs. Subiectele de colocviu sunt similare celor studiate la laborator; se vor trata două probleme, cu soluționare pe calculator și analiza/interpretarea rezultatelor.

 

 

cOmpatibilitate internațională

Ecole Politechnique Federale de Lausanne,

University of Stuttgart.

 

Data: 11.03. 2006

 

Director / sef  departament / catedra                      TITULARUL DISCIPLINEI

 

 Prof.dr.ing. Victor Bălășoiu                                                      Prof.dr.ing.Romeo Susan-Resiga

 

 

 

 

 

 

                          

 

 


Întoarcere la CMH Home Page.