UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

METODE NUMERICE DE CALCUL LA TURBOMASINI

 

FACULTATEA  MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

 

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA

Colaboratori: Asist.drd.ing. Adrian STUPARU

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

-

2

1

Colocviu

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul prezinta notiunile fundamentale pentru solutionarea numerica a curgerii fluidelor incompresibile in paletajele fixe si rotitoare ale turbomasinilor. Sunt abordate probleme de geometrie computationala pentru descrierea si discretizarea domeniului de analiza, precum si definirea completa a problemei. O atentie deosebita este acordata analizei si interpretarii solutiei numerice pentru campul de viteza si presiune, cu determinarea performantelor energetice si cavitationale.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Ecuatiile care guverneaza curgerea lichidelor in turbomasini: Scurta recapitulare a ecuatiei de continuitate si a ecuatiei de miscare, pentru miscarea absoluta si relativa in paletaje fixe, respectiv rotitoare..

Descrierea si discretizarea domeniului de analiza: Elemente de geometrie computationala pentru descrierea domeniilor 2D si 3D. Discretizarea muchiilor, fetelor si volumelor. Evaluarea calitatii retelei de discretizare.

Definirea modelului de curgere: Alegerea caracterului stationar sau nestationar al curgerii, definirea modelului de curgere vascoasa laminara sau turbulenta. Precizarea proprietatilor fizice ale fluidului.

Definirea conditiilor pe frontiera pentru viteza si presiune: Definirea conditiilor la perete, conditii pentru viteza la frontiera de intrare, conditii pentru presiune la frontiera de iesire.

Solutionarea numerica a campului hidrodinamic:Alegerea parametrilor specifici solverului numeric. Dificultati asociate solutionarii problemelor neliniare specifice curgerii fluidelor.

Analiza campului de viteza si presiune: Determinarea campului de presiune pe palete, evaluarea fortelor si momentelor, calculul pierderilor hidrodinamice, determinarea randamentului, evaluarea comportarii la cavitatie.

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

Utilizarea programului expert GAMBIT pentru pre-procesare: Definirea si construirea domeniului de analiza, discretizarea domeniului de analiza. Analiza calitatii retelei de discretizare. Definirea segmentelor de frontiera si a tipului de conditii la limita. Exportul retelei de discretizare.

Definirea problemei de analiza numerica in programul expert FLUENT: Definirea modelului de curgere, a proprietatilor fluidului, si impunerea conditiilor pe frontiera. Solutionarea campului hidrodinamic.

Post-procesarea datelor numerice pentru campul hidrodinamic: Analiza campului de viteza si presiune, determinarea fortelor si momentelor pe palete, evaluarea randamentului hidraulic, evaluarea comportarii cavitationale.

 

Proiect: Solutionarea numerica si analiza curgerii in canalul interpaletar al unei turbomasini hidraulice (turbina sau pompa). Intocmirea unui raport tehnic.

 

D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

 

1.        R. Susan-Resiga,  Complemente de Mecanica Fluidelor şi Tehnici de Soluţionare Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 1999.

2.        R. Susan-Resiga,  Mecanica Fluidelor Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 2003.

3.        FLUENT and GAMBIT User Guide.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examinarea este sub forma de colocviu oral. Este discutat raportul tehnic al proiectului de solutionare a curgerii intr-o geometrie data, cu intrebari privitoare la procedura de calcul numeric al campului hidrodinamic si interpretarea rezultatelor obtinute din punct de vedere ingineresc.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Elvetia

University of Stuttgart, Germania

Lulea University, Suedia

 

Data: 01.08.2008

 

      DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA                       TITULAR DE DISCIPLINĂ

 

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                                   Prof.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA

 

_______________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

SIMULAREA NUMERICA A CURGERII IN MASINI SI ECHIPAMENTE HIDRAULICE

 

FACULTATEA  MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

 

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA

Colaboratori: Asist.drd.ing. Adrian STUPARU

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

-

2

1

Colocviu

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul prezinta notiunile fundamentale pentru solutionarea numerica a curgerii fluidelor incompresibile in masini si echipamente hidraulice. Sunt abordate probleme de geometrie computationala pentru descrierea si discretizarea domeniului de analiza, precum si definirea completa a problemei. O atentie deosebita este acordata analizei si interpretarii solutiei numerice pentru campul de viteza si presiune, cu determinarea marimilor specifice de interes ingineresc.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Ecuatiile care guverneaza curgerea lichidelor: Scurta recapitulare a ecuatiei de continuitate si a ecuatiei de miscare, precum si a conditiilor pe frontiera care definesc complet problema de curgere. Dificultati asociate solutionarii numerice a curgerii fluidelor. Modele simplificate si clase de probleme la care pot fi aplicate.

Descrierea si discretizarea domeniului de analiza: Elemente de geometrie computationala pentru descrierea domeniilor 2D si 3D. Discretizarea muchiilor, fetelor si volumelor. Evaluarea calitatii retelei de discretizare.

Definirea modelului de curgere: Alegerea caracterului stationar sau nestationar al curgerii, definirea modelului de curgere vascoasa laminara sau turbulenta. Precizarea proprietatilor fizice ale fluidului.

Definirea conditiilor pe frontiera pentru viteza si presiune: Definirea conditiilor la perete, conditii pentru viteza la frontiera de intrare, conditii pentru presiune la frontiera de iesire.

Solutionarea numerica a campului hidrodinamic:Alegerea parametrilor specifici solverului numeric. Dificultati asociate solutionarii problemelor neliniare specifice curgerii fluidelor.

Analiza campului de viteza si presiune:Linii de curent, distributia modulului vitezei si al vorticitatii, distributia campului de presiune, identificarea zonelor de recirculare. Calculul marimilor integrale de interes ingineresc (e.g. calculul pierderilor hidraulice, calculul fortelor hidrodinamice pe portiuni ale frontierei).

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

Utilizarea programului expert GAMBIT pentru pre-procesare: Definirea si construirea domeniului de analiza, discretizarea domeniului de analiza. Analiza calitatii retelei de discretizare. Definirea segmentelor de frontiera si a tipului de conditii la limita. Exportul retelei de discretizare.

Definirea problemei de analiza numerica in programul expert FLUENT: Definirea modelului de curgere, a proprietatilor fluidului, si impunerea conditiilor pe frontiera. Solutionarea campului hidrodinamic.

Post-procesarea datelor numerice pentru campul hidrodinamic: Analiza campului de viteza (linii de curent, identificarea zonelor de recirculare, determinarea zonelor de accelerare si decelerare brusca a fluidului), analiza campului de presiune (determinarea zonelor de presiune minima si evaluarea riscului la cavitatie).

 

Proiect: Solutionarea numerica si analiza curgerii intr-o geometrie precizata. Intocmirea unui raport tehnic.

 

D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

 

4.        R. Susan-Resiga,  Complemente de Mecanica Fluidelor şi Tehnici de Soluţionare Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 1999.

5.        R. Susan-Resiga,  Mecanica Fluidelor Numerică; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 2003.

6.        FLUENT and GAMBIT User Guide.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examinarea este sub forma de colocviu oral. Este discutat raportul tehnic al proiectului de solutionare a curgerii intr-o geometrie data, cu intrebari privitoare la procedura de calcul numeric al campului hidrodinamic si interpretarea rezultatelor obtinute din punct de vedere ingineresc.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Ecole Politechnique Federale de Lausanne, Elvetia

University of Stuttgart, Germania

Lulea University, Suedia

 

Data: 01.08.2008

 

      DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA                       TITULAR DE DISCIPLINĂ

 

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                                   Prof.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA

__________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din TIMISOARA

FACULTATEA DE MECANICA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

“CENTRALE HIDROELECTRICE”

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: IV

Semestrul: 1 

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Alexandru BAYA

Colaboratori: S.L.dr.ing. Adrian BEJ, as. Dr.ing. Ioan PĂDUREAN

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

1,5

0

E

5

 

 

A.      Obiectivele cursului

Disciplia are rolul de a creea studenţilor competenţe privind construcţia şi funcţionarea hidrocentralelor şi politici de exploatare a stocurilor de apă aferente CHE. Se tratează echipamnetele specifice CHE, se fac calcule de dimensionare generale şi  se dezvoltă metodologii bazate pe date expirate sau în timp real de exploatare a volumelor de apă existente în  amenăjările hidroenergetice. Disciplina contribuie cu cca 10% la creearea competenţelor specializării.

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Hidroenergetica – importanţă şi perspective. Potenţialul hidroenergetic mondial şi al României.

Elemente de hidrologie şi hidrografie. Reţeaua hidrografică, debitele cursurilor de apă, elemente de hidrometrie.

Principiile generării şi utilizării energiei hidraulice. Caracteristicile energiei hidraulice. Energia şi puterea căderilor de apă. Scheme de realizare a amenajărilor hidroenergetice. Căderea şi lacul de acumulare.

Calcule hidroenergetice. Calculul puterii şi energiei CHE pe firul apei în lipsa compensării. Tipuri de compensare. Compensări pe termen scurt: zilnică şi saptamânală. Compensări pe termen lung: anuală, multianuală şi în cascadă. Compensarea dispecer.

Funcţionarea CHE în sistemul energetic. Acoperirea consumului de energie. Producătorii de energie ai SEE. Graficul zilnic de sarcini. Puterea instalată şi energia produsă. Încadrarea centraleor în graficul zilnic de sarcini. Maximizarea producîei de enrgie.

Elemente de calcul tehnico economic la centralele hidroelectrice şi staţiile de pompare. Indicatorii tehnico – economici caracteristici CHE. Calitatea şi valoarea energiei produse. Criterii de eficienţă economică. Bursa energiei.

Componenţa şi scheme tehnologice pentru centralele hidroelectrice şi staţiile de pompare. Scheme bloc şi tehnologice. Tipuri constructive şi componenţa CHE. Echipamentele mecanice şi electrice ale CHE.

Maşinile hidraulice ce echipează centralele hidroelectrice şi staţiile de pompare. Criterii de alegere a turbinelor şi maşinilor reversibile care echipează CHE şi CHEAP.

Maşinile electrice care echipează centralele hidroelectrice şi staţiile de pompare. Soluţii constructive pentru hidrogeneratoare. Calcule de predimensionare.

Echipamente mecanice auxiliare. Vane, stavile, batardouri şi grătare – elemente de calcul şi construcţie.

Instalaţiile centralelor. Gospodăria de ulei şi instalaţiile de apă tehnică şi aer comprimat. Instalaţia de epuisment. Conducte forţate şi distribuitoare.

Noţiuni privind mentenanţa centralelor hidroelectrice şi staţiilor de pompare. Deranjamente, incidente şi avarii. Sistem de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor din CHE şi CHEAP.

 

A.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

Construcţia şi funcţionarea microhidrocentralei Pelton. Comenzi de  şi pornire şi oprire. Funcţionarea în gol a microhidrocentralei Pelton. Determinarea curbelor caracteristice. Analiza globală a pierderilor în hidroagregat. Funcţionarea în sarcină a microhidrocentralei Pelton : ridicarea curbei de garanţie, determinarea momentului de inerţie al hidroagregatului, determinarea turaţiei de ambalare. Conectarea hidroagregatului în paralel cu sistemul electro - energetic naţional.

 

B.      BIBLIOGRAFIE

1. Baya, A., - „Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare”, Lito UPT 1997.

2. Anton, L., E., Baya, A., : “Maşini şi echipamente hidromecanice”. Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 2001.

3. Baya A., - „ Hidroenergetica”, Editura „Orizonturi Universitare” Timişoara, 1999.

4. Preda, I., Baciu, I., Velescu, C., - „Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare – Lucrări de laborator”, Lito UTP, 1993.

5. ***  IEC 61364:1991 – “Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery”.

 

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluarea  are loc prin examinare orală, 2 subiecte pe bilet, unul de calcul şi unul privind problemele constructiv funcţionale ale CHE şi CHEAP. Activitatea pe parcurs reprezintă 1/3 din nota finală.

 

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Universitatea Politehnică de Stat din St. Petersburg (St. Petersburg State Polytechnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

Universitatea tehnică din Laussane (EPFL)

Universitatea din Stuttgart. (IHM.)

Universitatea Tehnică Cehă din Praga (Czech Technical University in Prague)

 

Data: 07.04.2008

 

Director / sef  departament / catedra                       TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEAŞU                                                                            Prof.dr.ing. Alexandru BAYA

 

_________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din TIMISOARA

FACULTATEA DE MECANICA

 

SYLABUS

 

PENTRU DISCIPLINA

 

“HIDROENERGETICA ŞI AMENAJĂRI HIDROENERGETICE”

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: IV

Semestrul: 1 

 

Titularul cursului: Prof.dr.ing. Alexandru BAYA

Colaboratori: S.L.dr.ing. Adrian BEJ, as. Dr.ing. Ioan PĂDUREAN

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

1,5

0

E

5

 

 

B.      Obiectivele cursului

Disciplia are rolul de a creea studenţilor competenţe privind construcţia şi funcţionarea amenajărilor hidroenergetice şi a hidrocentralelor şi politici de exploatare a stocurilor de apă aferente CHE. Se tratează tipurile de amenajări existente în fiuncţiune în lume, cu echipamnetele specifice aferente.  Se dezvoltă metodologii off-line sau on-line de exploatare a stocurilor de apă din amenajările hidroenergetice, pentru acoperirea necesarului de energie in sistemele electroenergetice. Sunt tratate aspecte tehnico – economice privind amenajările hidroenergetice. Disciplina contribuie cu cca 10% la creearea competenţelor specializării.

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Hidroenergetica – importanţă şi perspective. Potenţialul hidroenergetic mondial şi al României.

Elemente de hidrologie şi hidrografie. Reţeaua hidrografică, debitele cursurilor de apă, elemente de hidrometrie.

Principiile generării şi utilizării energiei hidraulice. Caracteristicile energiei hidraulice. Energia şi puterea căderilor de apă. Scheme de realizare a amenajărilor hidroenergetice. Căderea şi lacul de acumulare.

Calcule hidroenergetice. Calculul puterii şi energiei CHE pe firul apei în lipsa compensării. Problemele compensării. Calcule hidroenergetice off-line: compensarea zilnică, saptamânală,  anuală, multianuală şi în cascadă. Calcule hidroenergetice on-line:  compensarea dispecer.

Acoperirea consumului de energie de către amenajările hidroenergetice. Producătorii de energie ai SEE. Graficul zilnic de sarcini. Puterea instalată şi energia produsă. Încadrarea centralelor în graficul zilnic de sarcini. Maximizarea producţiei  de energie.

Elemente de calcul tehnico economic pentru amenajările hidroenergetice. Indicatorii tehnico – economici caracteristici. Calitatea şi valoarea energiei produse. Criterii de eficienţă economică. Bursa energiei.

Componenţa şi scheme tehnologice pentru CHE şi CHEAP. Scheme bloc şi tehnologice. Tipuri constructive şi componenţa CHE. Echipamentele mecanice şi electrice specifice.

Maşinile hidraulice şi electrice din echiparea centralelor  hidroelectrice Criterii de alegere a turbinelor şi maşinilor reversibile care echipează CHE şi CHEAP. Hidrogeneratoare, soluţii constructive şi dimensiuni principale.

Echipamente mecanice auxiliare. Vane, stavile, batardouri şi grătare – elemente de calcul şi construcţie.

Instalaţiile centralelor. Gospodăria de ulei şi instalaţiile de apă tehnică şi aer comprimat. Instalaţia de epuisment. Conducte forţate şi distribuitoare.

Noţiuni privind mentenanţa echipamentelor amenajărilor hidroenergetice. Deranjamente, incidente şi avarii. Sistem de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor din CHE şi CHEAP.

 

C.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

Construcţia şi funcţionarea microhidrocentralei Pelton. Comenzi de  şi pornire şi oprire. Funcţionarea în gol a microhidrocentralei Pelton. Determinarea curbelor caracteristice. Analiza globală a pierderilor în hidroagregat. Funcţionarea în sarcină a microhidrocentralei Pelton : ridicarea curbei de garanţie, determinarea momentului de inerţie al hidroagregatului, determinarea turaţiei de ambalare. Conectarea hidroagregatului în paralel cu sistemul electro - energetic naţional.

 

D.      BIBLIOGRAFIE

1. Baya, A., - „Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare”, Lito UPT 1997.

2. Anton, L., E., Baya, A., : “Maşini şi echipamente hidromecanice”. Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 2001.

3. Baya A., - „ Hidroenergetica”, Editura „Orizonturi Universitare” Timişoara, 1999.

4. Preda, I., Baciu, I., Velescu, C., - „Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare – Lucrări de laborator”, Lito UTP, 1993.

5. ***  IEC 61364:1991 – “Nomenclature for hydroelectric power plant machinery”.

 

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluarea  are loc prin examinare orală, 2 subiecte pe bilet, unul de calcul şi unul privind problemele constructiv funcţionale ale echipamentelor amenajărilor hidroenergetice. Activitatea pe parcurs reprezintă 1/3 din nota finală.

 

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Universitatea Politehnică de Stat din St. Petersburg (St. Petersburg State Polytechnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

Universitatea tehnică din Laussane (EPFL)

Universitatea din Stuttgart. (IHM.)

Universitatea Tehnică Cehă din Praga (Czech Technical University in Prague)

 

Data: 07.04.2008

 

Director / sef  departament / catedra                       TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEAŞU                                                                            Prof.dr.ing. Alexandru BAYA

 

_________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

“TURBINE HIDRAULICE şI TURBOTRANSMISII”

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii:  IV

Semestrul: 1

 

Titularul cursului: Prof. dr. ing. Alexandru BAYA

Colaboratori: S.L.dr.ing. Cornel VELESCU. as. drd. Ing. Adrian STUPARU

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

1,5

1

E

6

 

 

C.      Obiectivele cursului

Disciplina urmăreşte introducerea de noţiuni privind principiile de funcţionare, componenţa şi exploatarea turbinelor hidraulice şi a turbotransmisiilor. Se oferă noţiuni privind parametri fundamentali caracteristici, ecuaţii fundamentale, similitudine şi organologie specifică. Se tratează fenomenele hidrodinamice care apar în funcţionare, forma rotoarelor, a paletelor acestora şi a aparatelor de conducere. Etapele de calcul de dimensionare sunt de nivel general. Disciplina contribuie cu cca 12% la creearea competenţelor specializării.

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Noţiuni fundamentale despre turbinele hidraulice. Definiţii, parametri funcţionali şi terminologie conform standardelor internaţionale. Descrierea constructivă şi funcţională a principalelor tipuri de turbine hidraulice. Dimensiunile pirincipale.

Principii de funcţionare şi ecuaţii fundamentale. Principiul de funcţionare al turbinelor hidraulice. Transmiterea puterii. Ecuaţia fundamentală.  Similitudine. Clasificarea turbinelor hidraulice.

Rotorul turbinelor axiale. Dimensiuni principale ale rotoarelor axiale. Cinematica curentului amonte şi aval de rotorul axial. Ecuaţia fundamentală a rotorului axial. Elemente de construcţie şi funcţionare a  paletei rotorului axial.

Rotorul turbinelor hidraulice Francis. Dimensiunile principale ale rotorului Francis. Cinematica curentului amonte şi aval de rotorul Francis. Elemente de construcţie şi funcţionare a  paletei rotorului Francis.

Aparatele de conducere ale turbinelor hidraulice. Camera în spirală şi statorul: rol funcţional, aspecte constructive, dimensiuni principale. Aparatul director: rol funcţional, probleme constructive, dimensiuni principale. Tubul de aspiraţie: rol funcţional, aspecte constructive, dimensiuni principale.

Cavitaţia la turbinele hidraulice. Coeficienţii de cavitaţie ai turbinei şi instalaţiei. Curbe caracteristice toretice  de cavitaţie. Înălţimea de aspiraţie

Turbotransmisii. Definiţii, clasificări, principii de funcţionare, ecuaţii fundamentale, elemente constructive şi donmenii de utilizare. Lichide de lucru folosite în turbotransmisii.

Turbocuplaje. Principiul de funcţionare, elemente componente, curbe caracteristice, domenii de utilizare. Rreglarea funcţionării turbocuplajelor.

Turbotransformatorul. Principiul de funcţionare, elemente componente, curbe caracteristice, domenii de utilizare. Reglarea funcţionării turbotransformatoarelor. Turbotransformatoare de construcţie specială. Turbotransformatorul în circuit deschis.

 

 

E.       SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator:

Determinarea curbelor primare de funcţionare şi a diagramei colinare pentru un model de turbină Francis. Determinarea curbelor primare de funcţionare pentru un model de turbină Pelton. Determinarea curbelor primare de funcţionare pentru un model de turbină axială elicoidală. Determinarea curbelor  de funcţionare pentru un turbotransformator tip Lisholm – Smith.

Proiect:

                Enunţ: Calculul şi proiectarea traseului hidraulic al unei turbine hidraulice (Francis sau Kaplan). Conţinut: Alegerea soluţiei constructive. Stabilirea formei rotorului. Calculul dimensiunilor principale ale rotorului, numărul paletelor. Cinematica curentului amonte şi aval de rotor. Calculul dimensiunilor principale ale aparatelor de conducere: cameră spirală, aparat director, tub de aspiraţie. Calculul coeficienţilor de cavitaţie şi a înălţimii de aspiraţie. Desen simplificat al soluţiei constructive alese şi calculate.

 

F.       BIBLIOGRAFIE

 1. Anton, I., : “Turbine hidraulice”, Ed. Facla Timişoara 1979.
 2. Anton, I., : “Cavitaţia vol. I”. Ed Academiei 1984.
 3. Anton, I., : “Cavitaţia vol. II”. Ed Academiei 1985.
 4. Anton, I., - “New Relations for the Design of Kaplan and Bulb Turbines”. Proc of 16th Symp. of the IARH, Brazil 1992.
 5. Anton, I., : „Energetic and Cavitational Scale – up Effects in Hydraulic Turbines”. Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 2002.
 6. Anton, L., E., Baya, A., : “Maşini şi echipamente hidromecanice”. Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 2001.
 7. Avellan F., : “Cours de Turbomachines Hydrauliques”.  EPFL-IMHEF – Laboratoire de machines hydrauliques . Lausanne, 2001.
 8. Baya, A., : “Hidroenergetica”.Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 1999.
 9. Henry, P., : “Turbomachines hydrauliques – choix illustre de realisations marquantes” , EPFL-IMHEF – Laboratoire de machines hydrauliques . Lausanne, 1992.
 10. Radha, Krishna, H., C., editor: “Hydraulic Design of Hydraulic Machinery”. Avebury, Alderhot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 1997.
 11. Tamaş, M., Baya, A., : “Turbine hidraulice şi turbotransmisii – Îndrumător de laborator”. Lito IPTVT 1983.
 12. Tamaş, M., Baya, A.,:”Indrumător de proiectare pentru turbine axiale”. Lito IPTV Timişoara, 1985.
 13. *** IEC 60041: 1991 – “Field acceptance tests to determine hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump - turbines”
 14. ***  IEC 61364:1991 – “Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery”.

 

G.      PROCEDURA DE EVALUARE

Proiectul se notează separat, având ca şi criterii corectitudinea execuţiei şi ritmicitatea realizării individuale.

Examenul se desfăşoară oral cu următoarele probe:

-         Probă eliminatorie privind componenţa turbinelor hidraulice şi a turbotransmisiilor, pe baza unui program de calculator,  5 întrebări, 5 minute

-         Bilet de examen cu 2 subiecte: un subiect cu caracter general privind forma şi  rolul funcţional al unor organe ale circuitului hidraulic ale unei turbine hidraulice şi un subiect de calcul - 15 minute.

Activitatea de laborator reprezintă 1/3 din nota finală.

 

H.                  COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

Universitatea Politehnică de Stat din St. Petersburg (St. Petersburg State Polytechnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

Universitatea tehnică din Laussane (EPFL)

Universitatea din Stuttgart. (IHM.)

Universitatea Tehnică din Darmstadt (Technische Universität Darmstadt)

Universitatea Tehnică Cehă din Praga (Czech Technical University in Prague)

Universitatea Tehnică din Munchen (Technische Universitat Munchen)

 

Data: 07.04.2008

 

Director / sef  departament / catedra                       TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                                                                            Prof.dr.ing. Alexandru BAYA

 

_________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                        

 

SYLABUS

pentru disciplina:

TURBINE -MOTOARE  HIDRODINAMICE

 

FACULTATEA MECANICĂ

DOMENIUL: INGINERIE MECANICĂ/SPECIALIZAREA MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE        

 

Anul de studii: (IV)

Semestrul 1

Titularul cursului:   prof.dr.ing. Alexandru Baya

Colaboratori:     (Titlul şi numele asistenţilor)Asist ing. Adrian Stuparu, Asist.ing. Daniel Balint

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

1,5

1

E

6

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina urmăreşte introducerea de noţiuni privind principiile de funcţionare, componenţa şi exploatarea turbinelor hidraulice şi a altor motoare hidrodimamice. Se oferă noţiuni privind parametri fundamentali caracteristici, ecuaţii fundamentale, similitudine şi organologie specifică. Se tratează fenomenele hidrodinamice care apar în funcţionare, forma rotoarelor, a paletelor acestora şi a aparatelor de conducere. Etapele de calcul de dimensionare sunt de nivel general. Disciplina contribuie cu cca 12% la creearea competenţelor specializării.

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 1. Concepte de baza în hidrodinamica turbinelor hidraulice
 2. Ecuaţii fundamentale, similitudine, curbe de funcţionare
 3. Profile aerohidrodinamice şi retele de profile.
 4. Rotoarele turbinelor hidraulice, tipuri constructive, domenii de utilizare, funcţionare.
 5. Aparatele de conducere ale turbinelor şi motoarelor hidrodinamice: camera spirală, stator, aparat director, injectoare, tub de aspiraţie
 6. Cavitaţia în turbinele hidraulice
 7. Noţiuni despre motoarele hidrodinamice cu destinaţie specială: turbinele de foraj, motoare hidrodinamice pentru diverse acţionări                                                                               

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.       Incercarea energetica a turbinelor elicoidale

2.       Incercarea unei turbine Pelton.

3.       Eficienta injectorului turbinei Pelton

4.       Incercarea turbinei Francis

5.       Incercarea turbinei Francis la cadere variabila.

 

Proiectarea unei pompe-turbine

  1. Alegerea solutiei constructive
  2. Dimensiunile principale ale masinii reversibile
  3. Elemente cinematice ale curentului prin rotor
  4. Calculul coeficientilor de cavitatie. Inaltimea maxima de aspiratie
  5. Dimensionarea arborelui masinii
  6. Desenul de ansamblu. Desene de subansamblu  

                           

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.      Anton, I., : “Turbine hidraulice”, Ed. Facla Timişoara 1979.

2.      Anton, I., : “Cavitaţia vol. I”. Ed Academiei 1984.

3.      Anton, I., : “Cavitaţia vol. II”. Ed Academiei 1985.

4.      Anton, L., E., Baya, A., : “Maşini şi echipamente hidromecanice”. Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 2001.

5.      Avellan F., : “Cours de Turbomachines Hydrauliques”.  EPFL-IMHEF – Laboratoire de machines hydrauliques . Lausanne, 2001.

6.      Baya, A., : “Hidroenergetica”.Ed. “Orizonturi universitare”, Timişoara 1999.

7.      Henry, P., : “Turbomachines hydrauliques – choix illustre de realisations marquantes” , EPFL-IMHEF – Laboratoire de machines hydrauliques . Lausanne, 1992.

8.      Radha, Krishna, H., C., editor: “Hydraulic Design of Hydraulic Machinery”. Avebury, Alderhot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 1997.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

                Proiectul se notează separat, având ca şi criterii corectitudinea execuţiei şi ritmicitatea realizării individuale.

Examenul se desfăşoară oral cu următoarele probe:

-        Probă eliminatorie privind componenţa turbinelor hidraulice şi a turbotransmisiilor, pe baza unui program de calculator,  5 întrebări, 5 minute

-        Bilet de examen cu 2 subiecte: un subiect cu caracter general privind forma şi  rolul funcţional al unor organe ale circuitului hidraulic ale unei turbine hidraulice şi un subiect de calcul - 15 minute.

Activitatea de laborator reprezintă 1/3 din nota finală.

 

G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Universitatea Politehnică de Stat din St. Petersburg (St. Petersburg State Polytechnical University)

Universitatea Tehnică din Viena (Vienna University of Technology)

Universitatea tehnică din Laussane (EPFL)

Universitatea din Stuttgart. (IHM.)

Universitatea Tehnică din Darmstadt (Technische Universität Darmstadt)

Universitatea Tehnică Cehă din Praga (Czech Technical University in Prague)

Universitatea Tehnică din Munchen (Technische Universitat Munchen)

 

Data:07.04.2008

       DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                   TITULAR DE DISCIPLINĂ,

        Prof.dr.ing. Ilare BORDEAŞU                          Prof.dr.ing. Alerxandru Baya

 

_________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

STRAT LIMITA SI TURBULENTA

 

FACULTATEA  Mecanică

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : – iNGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

 

Anul de studii:  _  IV

Semestrul _ 2 _ 

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) : Sef.lucr.dr.ing. Adriana Manea

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor): Prep.ing. Stroita Daniel

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

0,5

E

4

 

 

D.     Obiectivele cursului

         Cunostintele teoretice si practice predate in cadrul disciplinei constituie o introducere in calculul conditiilor de curgere a fluidului in prezenta `stratului limita laminar sau turbulent.  Sunt prezentate problemele specifice privind ecuatiile fundamentale ale curgerii in conducte si canale in prezenta stratului limita laminar sau turbulent, si aplicatii in acest domeniu.

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

Cap. 1.Conceptul de strat limita. Ipotezele lui Prandtl. Ecuatiile diferentiale ale stratului limita plan si axial-simetric in cazul miscarilor laminare si turbulente

Cap. 2.Ecuatiile diferentiale ale stratului limita in coordonate curbilinii

Cap. 3.Scarile spatiale ale stratului  limita: a.) scari longitudinale ; b.)scari transversale (grosimi de eliminare si de transfer derectiv

Cap. 4.Solutii similare ale stratului limita laminar

Cap. 5.Solutii in serie ale stratului limita laminar

Cap. 6.Rcuatiile integrale ale impulsului si energiei cinetice pentru miscarea laminara si turbulenta in cuprinsul stratului limitaCap. 7.Solutii aproximative ale stratului limita laminar bazate pe ecuatia integrala a impulsului. Estimarea punctului de desprindere

Cap. 8. Tranzitia laminar turbulenta in cuprinsul stratului limita. Calculul punctului  de tranzitie

Cap. 9.Structura stratului limita turbulent. Legea lui Colesore

Cap. 10.Calculul  stratului limita turbulent.Metoda Head

Cap. 11.Turbulenta  in miscari libere  dare si jeturi

Cap. 12.Stratul limita tridimensional

Cap. 13.Procese si dispozitive de control a stratului limita

 

 

I.       SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.Marimi caracteristice ale miscarii turbulente in conducte cilindrice rugoase de sectiune circulara determinarii experimentale

2.Determinarea cu sfera a gradului de turbulenta din sectiunea de lucru a tunelului aerodinamic.

3.Masurari ale campurilor de viteze si turbulenta in jetul axial-simetric.

4.Determinarea cu ajutorul sondei statice si tensiuni tangentiale de forfecare la retele.

5.Masuratori de viteze in stratul limita din vecinatatea unui perete plan.

6.Investigarea experimentala a structurii darei din avalul unor obstacole izolate.

1. Tunel aerodinamic pentru studiul stratului limita

2. Tunel aerodinamic in circuit inchis

1.    Statiune pentru studiul curgerii in sistemele sub presiune.

2.    Statiune pentru studiul jeturilor

 

Dotare  laborator(sintetic), si  statiunile  de laborator specifice disciplinei:

 

1. Tunel aerodinamic pentru studiul stratului limita

2. Tunel aerodinamic in circuit inchis

2.    Statiune pentru studiul curgerii in sistemele sub presiune.

3.    Statiune pentru studiul jeturilor

 

Aparatura: Anemometru cu fir cald;

                 Sonda Preston, sonde de directie;

                 Traductoare de presiune ;

                 Calculator de proces pentru achizitia si prelucrarea automata a datelor experimentale.

 

 

J.      BIBLIOGRAFIE

1.V.N.Constantinescu - Dinamica fluidelor vascoase in regim laminar, Ed. Academiei

            Republica Socialista Romania, Bucuresti, 1987;

2.Schlighting M. - Grenzsichteorie, Spinger, Berlin, 1966

3.O.Popa - Mecanica fluidelor si masuri hidraulice, Lit. Institutului  Politehnic

            Timisoara 1975

4.T.Oroveanu - Mecanica fluidelor vascoase - Ed. Academiei Bucuresti, 1967

5.A.J.Reynolds - Curgeri turbulente in tehnica , Ed. Tehnica, Bucuresti, 1982.

6.S.N.Savulescu, A.Georgescu, M.Dumitrescu, M.Bucur - Cercetari matematice in

            teoria moderna a stratului limita, Ed. Academiei, Bucuresti 1981

4.    S.N.Savulescu - Tranzitia de la  curgerea liniara la cea turbulenta - Ed. Academiei

            Bucuresti, 1968;

8.T.Cebeci, A,M.O.Smith -Analysis of turbulent boundary layers academic press,

            New York, 1974.

1.    P.Bradsnaw - An introduction to turbulence and it’s measurement, Pergamon

            Press, Oxford, 1971

10.G,N.Abranovici - The theory of turbulent jets, M.I.T. Press, 1963;

11.J.T.Davies - Turbulence pnenomenal, Academic Press, New-York, 1972

12.L.G.Loitianski - Laminarii Pogranicii sloi Girml. Moskva, 1962

 

 

K.    PROCEDURA DE EVALUARE

               Colocviu si examen scris pentru verificarea cunostintelor teoretice predate; Verificarea si sustinerea proiectului de initiere;  Verificarea prin teste periodice  a cunostintelor  asimilate la lucrarile de laborator. Nota finala  se va constitui ca o medie ponderata a  celor doua  note .

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

1.L’ecole Polytechnique du Montreal Canada

2. Krakov University of Technology, Poland

3. Fluid Power Laboratory, GIFU University, Germany

 

Data: 22.03.08

 

Director / sef  departament / catedra                        TITULARUL DISCIPLINEI

 

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                                         Sef.lucr.dr.ing. Adriana Manea 

__________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

TRANSPORT HODROPNEUMATIC NECONVENŢIONAL

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL / SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA / MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: _IV_

Semestrul (1)

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) :  Sef.lucr.dr.ing. Adriana Manea

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor): Asist.ing. Rodica Badarau

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0

1

D

4

 

 

F.       Obiectivele cursului

Disciplina  TRANSPORT HODROPNEUMATIC NECONVENŢIONAL” are ca scop studiul, proiectarea şi exploatarea instalatiilor de transport a fluidelor speciale, fluidelor complexe, a sistememelor neconventionale de transport. Se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu un mod de gândire ingineresc în care itinerarul de calcul parcurge simultan mai multe variante posibile din care se alege varianta optimă pe baza unor criterii prestabilite. Se tratează sub toate aspectele problematica proiectării, exploatarii si intretinerii unor astfel de instalatii moderne

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 1. Noţiuni de reologie
 2. Transportul prin conducte a fluidelor nenewtoniene
 3. Transportul amestecurilor bifazice lichid-solid
 4. Transportul amestecurilor bifazice gaz-solid
 5. Separarea amestecurilor fluide prin cicloane
 6. Instalaţii de ridicat şi transportat pe pernă de aer

 

 

L.       SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

 1. Determinarea proprietăţilor fizice ale unor fluide nenewtoniene.
 2. Determinarea pierderilor hidraulice la curgerea prin conducte a unor fluide nenewtoniene.
 3. Determinarea pierderilor hidraulice la transportul amestecurilor bifazice lichid-solid.
 4. Determinarea pierderilor hidraulice la transportul amestecurilor bifazice gaz-solid.
 5. Determinarea experimentală a parametrilor funcţionali ai separatoarelor în ciclon.
 6. Încercarea unui transportor pe pernă de aer la diferite sarcini.

 

M.     BIBLIOGRAFIE

 

 1. Jinescu G., Procese hidrodinamice şi utilaje specifice în industria chimică. EDP, Bucureşti, 1983.
 2. Jinescu V., Aparate de tip coloană, Editura Tehnică, Bucureşti, 1981.
 3. Ancuşa V., Instalaţii de transport hidropneumatic şi depoluare, vol. I şi II, Editura Universitatea Politehnica Timişoara, 1985.
 4. Florea J., Robescu D., Hidrodinamica instalaţiilor de transport hidropneumatic şi depoluarea apei şi aerului, EDP, Bucureşti, 1982.
 5. Gyulai Fr.,Pompe, ventilatoare, compresoare; vol I şi II,Editura Univ. Politehnica Timişoara, 1988.

 

 1. PROCEDURA DE EVALUARE

 

     Conform planului de învăţământ la această disciplină s-a prevăzut verificare pe parcurs Forma de examinare este scrisa in doua parti. Fiecare bilet de examen va conţine trei întrebări: primele două întrebări vor fi din domeniul noţiunilor predate la curs, iar a treia o problemă aplicaţie practică a noţiunilor fundamentale din curs. Nota finală va fi media ponderată a mediei notelor de pe biletul de examen (67%), cu nota la lucrările de laborator (33%).

            La proiectul de initiere nota se acorda pe baza realizarii tuturor cerintelor formulate în enuntul temei de proiect si în urma sustinerii proiectului în fata cadrului didactic îndrumator si a colegilor de grupa. Se apreciaza în mod special corectitudinea calculelor si desenelor, forma de prezentare si modul de sustinere, încadrarea în termenele de predare fixate initial.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

 1. L’ Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse.
 2. University of Stuttgart, Germany.
 3. L’ Institut National Polytechnique de Grenoble, France.

 

Data: 21.03.2008.

 

      DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRA                  TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                              Sef.lucr.dr.ing. Adriana Manea

 

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” din TIMISOARA

 

SYLABUS

pentru disciplina

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU TRANSPORT HIDROPNEUMATIC

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: ___IV_____

Semestrul 1 

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) Şef lucrări dr. ing. Manea Adriana Sida

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist. ing. Bădărău Rodica

Numar de ore /saptamana/ Verificare? credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0

1

D

4

 

 

Obiectivele cursului

Însuşirea noţiunilor de reologie şi a caracteristicilor mediilor bifazice. Cunoaşterea metodelor de calculul a  instalaţiilor pentru transportul fluidelor newtoniene şi nenewtoniene, a instalaţiilor pentru depoluare şi de tratare a apelor uzate.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Cap.1: Noţiuni generale

4.1.  Noţiuni de reologie

4.2.  Caracteristicile mediilor bifazice

Cap.2: Instalaţii pentru transportul fluidelor newtoniene

2.1.. Pierderi hidraulice

2.2.. Calculul reţelelor de conducte pentru transportul fluidelor şi a aerului comprimat.

Cap.3: Instalaţii pentru transportul fluidelor nenewtoniene

3.1. Curgerea prin conducte a fluidelor vâscoplastice.

3.2. Influenţa mediului nenewtonian asupra pierderilor hidraulice

Cap.4: Transportul bifazic

                4.1. Transportul bifazic lichid - solid

                4.2. Transportul bifazic gaz - lichid

                4.3. Transportul bifazic gaz - solid

Cap.5: Instalaţii de transport pneumatic conteinerizat

                5.1. Principiul de funcţionare

                5.2. Metode de calcul

                5.3. Optimizarea instalaţiilor

Cap.6: Probleme tehnologice

                6.1. Calculul termic şi de rezistenţă al conductelor.

                6.2. Izolarea şi protecţia conductelor

Cap.7: Probleme generale privind instalaţiile de depoluare

                7.1. Instalaţii pentru depoluarea aerului

                7.2. Instalaţii pentru tratarea apelor uzate

 

O.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Fluide bifazice. Curgerea prin reţele de conducte. Calculul conductelor pentru transportul fluidelor bifazice. Determinarea constantelor reologice. Analiza condiţiilor de emisie a poluanţilor şi modalităţi de minimizare a lor.

 

P.       BIBLIOGRAFIE

1. Robescu, D.N, ş.a., Fluide polifazate Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

2. Ancuşa, V., Instalaţii de transport hidropneumatic şi depoluare, Lito IPTVT, Timişoara, 1985.

3. Darly, B.S. ş.a., Sediment Transport Technology , Fort Collins, Colorado, USA, 1975.

 

 

Q.      PROCEDURA DE EVALUARE

Modul de examinare respectându-se reglementările stabilite în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara atât în ce priveşte modalitatea de examinare pentru cazul în speţă cât şi durata şi ponderile în nota finală  a diferitelor activităţi.

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

1.L’ecole Polytechnique du Montreal Canada

2. Krakov University of Technology, Poland

3. Fluid Power Laboratory, GIFU University, Germany

 

Data: 22.02.2008

 

Director / sef  departament / catedra                       TITULARUL DISCIPLINEI

 

 Prof. dr. inf. Ilare BORDEASU                                       Şef lucrări dr. ing. Adriana Sida Manea

 

_______________________________________________________________________

       

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

“Cavitatia si eroziunea cavitationala si expertizarea masinilor si sistemelor hidraulice”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul (1 sau 2) 2

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  prof. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) S.l.dr. ing. Padurean Ion

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

0,5

E

4

 

D.      Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura elementele de baza calculului, proiectarii, executiei si intelegerii functionarii masinilor hidraulice si echipamentelor hidro-mecanice. De asemenea, se dezvolta notiunile necesare inginerului in alegerea materialelor si regimurilor de lucru, care sa permita cresterea duratei de exploatare a pieselor ce functioneaza in regim cavitant. Totodata cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru estimarea duratei de buna functionare pentru componentele sistemelor hidromecanice. De asemenea, se dezvolta notiunile necesare inginerului, pentru depistarea defectiunilor, aprecierea gradului de uzura si alegerea metodelor optime si eficiente de reparare. Studentii care parcurg aceasta disciplina vor avea 40 % din competentele necesare unui inginer specialit in masini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

B.  SUBIECTELE CURSULUI

Cavitatia si domeniile ei de existenta

Bazele fizice ale incipientei si nucleatiei cavitationale (Incipienta cavitationala, Nucleatia cavitationala omogena, Nucleatia cavitationala in lichide moderat curate cu particole solide in suspensie, Nucleatia cavitationalala la peretii solizi si  in microfisurile peretilor solizi)

Dinamica bulei cavitationale.(Ecuatii fundamentale de miscare si stabilitate)

Cavitatia la profile hidrodinamice (Calculul coeficientilor de cavitatie,, Curbe caracteristice teoretice si experimentale)

Cavitatia la masinile hidraulice (calculul coeficientilor de cavitatie, curbe caracteristice, metode de evaluare si atenuare a cavitatie)

Distrugerea cavitationala a pompelor si turbinelor (mod de aparitie si manifestare, metode de evaluare si protectie)

Distrugerea materialelor prin eroziune cavitationala in laborator (Metode si aparate de cercetare, Metode de prezicere si evaluare, relatii de efect de scara)

Notiuni generale despre expertiza, mentenanta si fiabilitate

Fabricarea si expertizarea turbomasinilor (componente de turbine axiale si radiale, componente de pompe)

Expertizarea  montajului sistemelor de actionare hidropneumatica (componente de motoare hidropneumatice (cilindrii hidraulici, motoare rotative), aparatura de comanda si reglare, elemente auxiliare si de legatura)

Uzura sistemelor hidomecanice (Legile uzurii, Tipuri de uzura, cai de aparitie si dezvoltare  a defectiunilor, Factorii ce influenteaza uzura componentelor

Mentenanta sistemelor hidropneumatice (Pregatirea sistemelor pentru reparatii,

Pregatirea pieselor componente, Verificarea  dimensiunilor si starii suprafetelor

Metode de reconditionare a componentelor sistemelor hidropneumatice (Metode de reconditionare, Procedee tehnologice de reconditionare, Criterii de alegere a materialelor necesare   reconditionarii si repararii pieselor)

Verificarea calitatii proceselor de reconditionare (Verificarea dimensionala, Verificarea etanseitatilor, Verificarea caracteristicilor mecanice)

 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Studiul comportarii otelurilor la cavitatie, in aparatul vibrator

1.       Studiul comportarii la cavitatie a otelurilor, in tunelul cavitant

2.       Studiul comportarii la cavitatie a bronzurilor navale, in aparatul vibrator

3.       Studiul caviatiei pe profile hidrodinamice, in tunelul cavitant

4.       Studiul comportarii cavitationale a aluminiului, in tunelul cavitant

1.       Calculul parametrilor caracteristici eroziunii cavitationale a otelurilor

2.       Calculul parametrilor caracteristici eroziunii cavitationale a bronzurilor navale

8. Calculul si proiectarea procesului de reconditionare a unui motor hidraulic liniar.

9. Calculul si proiectarea procesului de reconditionare a unui aparat hidraulic de comanda, distributie si reglare.

 

D. BIBLIOGRAFIE

Anton I., - Turbine hidraulice., Editura Facla, Timisoara, 1979.

Anton I., - Cavitatia, Vol I, Editura  Academiei RSR, Bucuresti, 1984.

Anton I., - Cavitatia, Vol II, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1985.

Bordeasu I., s.a. – Indrumator de proiectare tehnologica, Litografia U.T Timisoara, 1990.

Popoviciu M., Bordeasu I., -Tehnologia fabricatiei sistemelor hidraulice, Editura Politehnica, Timisoara, 1998

Bordeasu I., - Distrugeri cavitationale, Editura Macrosoft, Timisoara, 1998

Radoi M, s.a - Reconditionarea pieselor, E.T. Bucuresti, 1986

Ganea M. - Alegerea, exploatarea, intretinerea si repararea pompelor, Editura Tehnica Bucuresti, 1981

Fleser Tr. - Mentenanta utilajelor tehnologice, Litografia U.T.T, Timisoara, 1994

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va scris. Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 67 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 33 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la laborator este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea lucrarilor intocmite si modul de finalazare a lo , in proportie de 67 % din nota finala.

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

Universitatea din Hanover (GERMANIA)

 

Data: 29.03.2008

 

sef  catedra                                                   TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                              Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

TEHNOLOGIA FABRICATIEI SI MONTAJULUI

MASINILOR HIDRAULICE”

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul (1 sau 2) 1

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Prof. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.drd. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

0

0

1

E

4

 

G.      Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru executia masinilor hidraulice si sistemelor cu actionare hidropneumatica. Studentii care parcurg aceasta disciplina vor avea 50 % din competentele necesare unui inginer specialist in maşini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Generalitati. Caracteristicile productiei in constructia de masini si echipamente hidraulice

Materiale folosite in constructia echipamentelor de actionare hidro-

pneumatica.Criterii

Eroziunea cavitationala in masinile hidraulice

Fabricarea si montajul pompelor centrifuge

Tenologia de executie a rotoarelor de turbina Francis

Tehnologia de fabricatie a rotoarelor de turbina axiala

Tehnologia de fabricatie a camerelor spirale

Tehnologia de fabricatie a aparatelor directoare

Tehnica montarii turbinelor axiale si radial axiale

Tehnologia de fabricatie a cilindrului hidraulic

Tehnologia de fabricatie a distribuitoarelor

Tehnologia de fabricatie a  placilor hidraulice

Fabricarea rezervorului de ulei

 

R.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

a. Intocmirea unui proiect de executie tehnologica a pentru un echipament de actionare hidraulica sau pneumatica.

b. Realizarea unui proiect  tehnologic de fabricatie a unui rotor de masina hidraulica.

 

 

S.       BIBLIOGRAFIE

a.       Bejan V., Tehnologia fabricarii si repararii utilajelor tehnologice, vol.I, Tipografia Transilvania, Brasov, 1991.

b.      Bordeasu I., s.a. – Indrumator de proiectare tehnologica, Litografia U.T Timisoara, 1990.

c.       Mitelea I., s.a.,  Studiul metalelor, indreptar ethnic, editura Facla, Timisora, 1987.

d.      Popoviciu M., Bordeasu I., -Tehnologia fabricatiei sistemelor hidraulice, Editura Politehnica, Timisoara, 1998

 .        Popoviciu M., - Tehnologia fabricatiei si montajul masinilor hidraulice, Litografie IPTV, Timisora, 1980

 

 

T.       PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va fi oral sau scris (dupa cum isi exprima acordul si studentii cursanti).Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore. Daca examenul este oral durata va fi de maxim 30 minute/student.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 67 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 33 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la proiect este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea proiectului si modul de sustinere finala a acestuia, in proportie de 67 % din nota finala.

 

 

U.                   COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

 

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc Grill (CANADA)

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

 

 

Data: 29.03.2008

 

sef  catedra                                                   TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                              Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

MONTAREA  SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR HIDROPNEUMATICE

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul  1

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Prof. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.drd. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

-

-

1

E

4

 

 

A.      Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru montajul si exploatarea masinilor hidraulice si sistemelor cu actionare hidropneumatica. Studetii care parcurg aceasta disciplina vor avea 45 % din competentele necesare unui inginer specialit in masini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Structura instalatiilor hidraulice si pneumatice de actionare (Sursa energetica, Elemente de distributie, comnada si reglare, Elemente de executie, Elemente de legatura, Accesorii)

Rezervorul de ulei (Tipuri constructive de rezervoare, Ansamblu rezervor,

Tava rezervorului, Peretii rezervorului, Capacele rezervorului)

Placile hidraulice (Blocuri hidraulice cu montaj pe rezervorul de ulei, Blocuri  hidraulice cu montaj pe traseu, Blocuri hidraulice cu montaj pe elementele de executie, Blocuri hidraulice pentru aparatura tip cartus si logice)

Elemente de executie (Tipuri constructive si functionale, Motorul

Liniar, Solutii constructive, Camasa cilindrului, Tija cilindrului, Pistonul

Cilindrului, Sistemul de prindere; Motoare rotative)

Elemente de legatura (Elemente de legatura a rezervorului de ulei, Elemente de legatura tip circuit, Elemente de legatura a blocurilor hidraulice,  Racorduri de legatura a elementelor de executie, Cond.tehnico- economice., cond. teh. de calitate, procedee de prel mecanica)

Accesorii (Accesorii pentru aparate de masura, Elemente de fixare si rezemare)

Asamblarea si montarea instalatiilor hidropneumatice de actionare (Montajul cilindrilor, Montajul blocurilor cu aparatura tip cartus si analogica,  Exemple de montaj general)

Repararea si intretinerea instalatiilor hidraulice de actionare (Metode de investigare si depanare specifice instalatiilor hidraulice, repararea si intretinerea cilindrilor, Particularitati ale repararii si intretinerii  elementelor de executie rotative, intretinerea rezervorului de ulei, Intretinerea si repararea compresorului)

 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

a. Calculul si proiectarea procesului de reconditionare a unui motor sau aparat hidraulic de comanda, distributie si reglare.

b. Realizarea unui proiect de retehnologizare pentru o masina hidraulica (turbina sau pompa)

 

 

A.      BIBLIOGRAFIE

1.      Bălăşoiu V., - Acţionări si comenzi hidropneumatice, curs Vol I+II, Litografia UPT, Timişoara, 1982

2.      Bălăşoiu V., - Acţionări hidraulice si pneumatice, curs Vol I, Litografia UPT, Timişoara, 1990

3.      Balasoiu V. S.a., - Actionari si comenzi hidraulice si pneumatice, Indrumator de laborator, Litografia UPT, Timişoara, 1981

4.      Deacu I., s,a. – Actionari hidraulice proportionale, TCMM, Editura Tehniva Bucuresti, 1987

5.      Radcenko V., - Calculul şi proiectarea elementelor şi schemelor de automatizare, Editura tehnică, Bucureşti, 1985

6.      Vasiliu N.,  s.a – Servomecanisme hidraulice si pneumatice, curs vol.I, Litografia U.P.Bucuresti, 1992

7.      Bejan V., Tehnologia fabricarii si repararii utilajelor tehnologice, vol.I, Tipografia Transilvania, Brasov, 1991.

8.      Bordeasu I., s.a. – Indrumator de proiectare tehnologica, Litografia U.T Timisoara, 1990.

 

 

B.      PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va fi oral sau scris (dupa cum isi exprima acordul si studentii cursanti).Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore. Daca examenul este oral durata va fi de maxim 30 minute/student.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 66 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 34 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la proiect este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea proiectului si modul de sustinere finala a acestuia, in proportie de 67 % din nota finala.

 

C.      COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc Grill (CANADA)

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

 

 

Data: 29.03.08

 

sef  catedra                                                   TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing.  Ilare BORDEASU                             Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

_________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLABUS

PENTRU DISCIPLINA

Managementul calitatii masinilor si sistemelor hidropneumatice

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: __IV

Semestrul (1 sau 2) 1

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Prof. Dr.ing. Bordeasu Ilare

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.dr. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

0

0

E

3

 

 

A. Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru buna conducere si programare a sectiilor de proiectare, fabricare si repararea a sistemelor hidromecanice. Studetii care parcurg aceasta disciplina vor avea 40 % din competentele necesare unui inginer specialit in masini si sisteme de actionare hidropneumatica

 

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Notiuni generale despre management si calitate

Managementul  calitatii sistemelor de actionare hidraulica.

Managementul   calitatii sistemelor de actionare pneumatica.

Managementul calitatii turbomasinilor.

Organizarea si planificarea reparatiilor capitale. Conditii de calitate

Metode si mijloace pentru  reconditionarea componentelor sistemelor hidropneumatice

Metode si mijloace de verificare a calitatii proceselor de reconditionare

 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.       Determinarea timpului de buna functionare si a timpului mediu de reparatii pentru o tija de cilindru pneumatic

2.       Determinarea timpului mediu pentru intretineri tehnice al unei pompe volumice

3.       Determinarea fiabilitatii experimentale, a duratei totale, duratei remanente de utilizare si normei de consum de piese pentru un motor hidraulic

4.       Calculul reconditionarii pieselor uzate de pompe volumice

5.       Calcul reconditionarii prin metalizare a unei tije de piston

6.       Calculul reconditionarii prin sudare a unei placi hidraulice

 

 

D. BIBLIOGRAFIE

1.       Radoi M, s.a - Reconditionarea pieselor, E.T. Bucuresti, 1986

2.       Ganea M. - Alegerea, exploatarea, intretinerea si repararea pompelor, Editura Tehnica Bucuresti, 1981

3.       Fleser Tr. - Mentenanta utilajelor tehnologice, Litografia U.T.T, Timisoara, 1994

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va scris. Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 66 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 34 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la laborator este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea lucrarilor intocmite si modul de finalazare a lo , in proportie de 67 % din nota finala.

 

F. COMPATIBILTATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

Universitatea din Hanover (GERMANIA)

 

Data: 04.04.2008

 

sef  catedra                                                   TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                              Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU

 

________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

INCERCAREA MAŞINILOR ŞI SISTEMELOR HIDROPNEUMATICE

 

FACULTATEA de Mecanică

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : Inginerie mecanică / Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Anul de studii:IV

Semestrul: II (8)

 

Titularul cursului: Şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

Colaboratori: Şef de lucrări dr. ing. Adriana Sida MANEA

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0,25

0,25

Examen

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

 

Creearea competenţelor specifice în domeniul măsurărilor directe ale parametrilor energetici şi cavitaţionali ai maşinilor, sistemelor şi instalaţiilor hidraulice. Se urmăreste tratarea sistemelor complexe de achiziţie şi prelucrare a datelor în timp real, în ceea ce priveste echipamentul hard, arhitectura proiectării lor dar şi softurile curent folosite.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Mărimi energetice specifice maşinilor, sistemelor şi instalaţiilor hidraulice. Aparate de măsură ale mărimilor energetice specifice maşinilor, sistemelor şi instalaţiilor hidropneumatice. Tipuri de senzori şi traductoare utilizate pentru monitorizarea în timp real a mărimilor energetice ale maşinilor şi sistemelor hidropneumatice. Principiile fundamentale ale construirii staţiunilor de încercare ale maşinilor hidraulice.. Metodologia încercării energetice şi cavitaţionale ale maşinilor şi sistemelor hidraulice. Încercarea maşinilor hidraulice „in situ”. Sisteme de achiziţie şi softuri specifice prelucrării automate a datelor. Metode şi sisteme expert pentru experimente în hidrodinamică.

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

Laborator: Studiul componenţei staţiunilor experimentale pentru încercarea maşinilor şi sistemelor hidropneumatice. Structura şi modul de utilizare a programelor – expert de achiziţie şi prelucrare a datelor experimentale. Determinarea experimentală în timp real, asistată de calculator, a curbelor caracteristice energetice şi cavitaţionale ale unei pompe centrifuge. Determinarea experimentală în timp real a ccaracteristicilor unor elemente componente ale sistemelor hidropneumatice.

Proiect: Proiectarea unui sistem de achiziţie şi prelucrare a datelor în timp real pentru încercările unei maşini hidraulice, la alegerea studentului;.realizarea aplicaţiei LabVIEW necesară.

 

D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

 

[1] Bărglăzan A., Anton I., Anton V., Preda I. – Încercările maşinilor hidraulice şi pneumatice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1959

[2] Dobândă E. - Maşini şi echipamente hidropneumatice pentru tehnologii speciale. Îndrumător pentru lucrări de laborator, Institutul Politehnic Traian Vuia", Timişoara, 1983, 59 pag.

[3] Smith S. W. – Digital Signal Processing, California Technical Publishing, San Diego, California, 1999

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examen scris, cu durata de  2 -3  ore.

Subiectele vor avea caracter orientat spre aplicaţii, urmărindu-se modul în care studenţii au asimilat principiile generale discutate şi modul în care le pot aplica la un caz concret.

Nota finală include, conform reglementărilor în vigoare, atât răspunsul la examen, cât şi activitatea de parcurs, inclusiv participarea la cursuri.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Ecole Polytechnique Federale de Lausane, SWITZERLAND

Fluid Power Laboratory, Gifu University, JAPAN,

Tampere University of Technology, FINLAND,

 

Data: 09.04.2008

 

DIRECTOR/ŞEF DEPARTAMENT/CATEDRĂ

 

TITULAR DE DISCIPLINĂ

ŞEF DE CATEDRĂ,

 

Şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

  Prof. Dr. Ing. Ilare BORRDEAŞU

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

 

INSTALAŢII EDILITARE, ECHIPAMENTE PENTRU DEPOLUAREA APEI ŞI AERULUI, VENTILAŢIE ŞI CLIMATIZARE

 

FACULTATEA  Mecanică

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : Inginerie mecanică / Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Anul de studii:IV

Semestrul: II (8)

 

Titularul cursului: Şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

Colaboratori: Şef de lucrări dr. ing. Adriana Sida MANEA

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0,25

0,25

Examen

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

 

Cunoaşterea modului de alcătuire, proiectare, exploatare şi optimizare în expolatare a instalaţii edilitare, echipamente pentru depoluarea apei şi aerului, ventilaţie şi climatizare.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Proprietăţile fluidelor de lucru specifice. Elemente de mecanica fluidelor polifazice. Transportul fluidelor polifazice. Reţele şi instalaţii hidropneumatice de transport. Generatoare hidropneumatice (tipuri, clasificare, principii funcţionale). Acordarea şi automatizarea funcţionării generatoarelor hidropneumatice în a instalaţii edilitare, echipamente pentru depoluarea apei şi aerului, ventilaţie şi climatizare. Principii şi echipamente pentru epurarea apelor uzate. Preincipii şi echipamente pentru prepararea aerului comprimat industrial.

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

Laborator: Măsurarea proprietăţilor fluidelor polifazice. Determinarea curbei caracteristice a unui sistem monofilar de conducte. Determinarea curbelor caracteristice ale generatoarelor hidropneumatice. Studiul experimental al unei instalaţii de depoluare cu ciclon.

Proiect: Studiu de proiectare a unei instalaţii de alimentare cu apă / aer şi a echipamentelor conexe de protecţie a mediului şi depoluare.

 

D. BIBLIOGRAFIE

 

1.Ancuşa V.R., Instalaţii de transport hidroăneumatic şi depoluare, Institutul Politehnic TRAIAN VUIA, Timişoara, 1985

2. Florea J., ş.a., Dinamica fluidelor polifazice şi aplicaţiile lor tehnice, Tehnică, Bucureşti, 1987

3. Robescu D., ş.a., Tehnologii, instalaţii şi echipamente pentru epurarea apei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examen scris, cu durata de  2 -3  ore.

Subiectele vor avea caracter orientat spre aplicaţii, urmărindu-se modul în care studenţii au asimilat principiile generale discutate şi modul în care le pot aplica la un caz concret.

Nota finală include, conform reglementărilor în vigoare, atât răspunsul la examen, cât şi activitatea de parcurs, inclusiv participarea la cursuri.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Fluid Mechanics Laboratory, Department of Applied Mechanics, IIT Madras, INDIA

The University of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, UNITED KINGDOM

Vienna University of Technology, AUSTRIA

 

Data: 09.04.2008

 

DIRECTOR/ŞEF DEPARTAMENT/CATEDRĂ

 

TITULAR DE DISCIPLINĂ

ŞEF DE CATEDRĂ,

 

Şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

   Prof. Dr. Ing. Ilare BORRDEAŞU

 

 

 

________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

TURBINE, CENTRALE EOLIENE, CONDUCEREA AUTOMATIZATĂ A C.E.

 

FACULTATEA  Mecanică

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : Inginerie mecanică / Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

Anul de studii:IV

Semestrul: II (8)

 

Titularul cursului: şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

Colaboratori: şef de lucrări dr. ing Adriana Sida MANEA

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0,5

0,25

Examen

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

 

Studiul componenţei şi funcţionării turbinelor eoliene; sistemelor de monitorizare, conducere şi reglare a maşinilor şi sistemelor componente din cadrul centralelor electrice.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

 

Turbine eoliene. Principii constructive, componenţă, clasificare. Elemente de aeroenergetică. Elemente de aerodinamică a turbinelor eoliene. Modelarea matematică a maşinilor şi sistemelor hidraulice din componenţa C.E. Elementele componente ale sistemelor de reglare a maşinilor şi sistemelor hidraulice din componenţa C.E. Principiile arhitectonice ale sistemelor de monitorizare şi control a funcţionării C.E. Stabilitatea sistemelor automate cu aplicaţie la maşinile şi sistemelor hidraulice din componenţa C.E. Studiul funcţionării maşinilor şi sistemelor hidraulice din componenţa C.E. în regimuri tranzitorii şi nepermanente. Comanda C.E. utilizând elemente de logică vagă şi reţele neuronale (Reprezentarea numerelor şi intervalelor prin cantităţi vagi; operaţii cu numere vagi; funcţii de apartenenţă; principiile funcţionării sistemelor automate cu comenzi vagi; reguli de vagizare şi devagizare, neuronul artificial; elemente de topologie a reţelelor neuronale cu propagare înainte; propagarea informaţiei şi antrenamentul reţelelor neuronale). Principiile fundamentale de reglare şi control prin glisare.

 

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 

Laborator: Determinarea caracteristicilor profilelor aerodinamice utilizate în construcţia turbinelor de eoliene. Determinarea curbelor caracteristice (în tunelul aerodinamic) ale unei turbine de vânt. Determinarea timpilor caracteristici ai unei turbine funcţionând la cădere constantă. Analiza răspunsului unor elemente de automatizare hidraulice la semnale deterministe. Studiul experimental al stabilităţii unui sistem de pompare. Studiul experimental al integrării componentelor C.E. într-un sistem automat de monitorizare şi control. Metode şi algoritmi de monitorizare on-line a funcţionării C.E.. Prezentarea şi utilizarea de soft-uri dedicate conducerii şi monitorizării maşinilor şi sistemelor hidraulice din C.E.

Proiect: Studiu de proiectare a unei turbine de v\nt cu palete reglabile.

 

D. BIBLIOGRAFIE

 

[1] Bej A. – Turbine de vânt, Editura POLITEHNICA, Timişoara, 2003

[2] Bărglăzan M. – Reglarea şi automatizarea sistemelor hidraulice, Institutul Politehnic "Traian Vuia", Timişoara, 1980

[3] Dobândă E. – Studiul funcţionării pompelor centrifuge în regimuri tranzitorii, teză de doctorat, Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 1998

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examen scris, cu durata de  2 -3  ore.

Subiectele vor avea caracter orientat spre aplica’ii, urmărindu-se modul în care studenţii au asimilat principiile generale discutate şi modul în care le pot aplica la un caz concret.

Nota finală include, conform reglementărilor în vigoare, atât răspunsul la examen, cât şi activitatea de parcurs, inclusiv participarea la cursuri.

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Cracov University of Technology, POLAND,

École polytechnique universitaire de Lille, FRANCE,

Institute of Aerospace Studies, Univ. of Toronto, CANADA

 

Data: 09.04.2008

 

DIRECTOR/ŞEF DEPARTAMENT/CATEDRĂ

 

TITULAR DE DISCIPLINĂ

ŞEF DE CATEDRĂ,

 

Şef de lucrări dr. ing. Eugen DOBÂNDĂ

   Prof. Dr. Ing. Ilare BORRDEAŞU

 

 

 

_________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE MECANICĂ

CATEDRA MAŞINI HIDRAULICE

 

SYLLABUS

PENTRU DISCIPLINA

DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN HIDROENERGETICĂ ŞI MEDIU

 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ

Domeniul / SPECIALIZARE  -  INGINERIE MECANICĂ/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii :           IV

Semestrul :                 2

 

Titularul cursului :                 Şl. Dr. ing.  IOAN PĂDUREAN

Colaboratori :                         as. Drd. Ing. RODICA BĂDĂRĂU

Număr de ore /săptămâna / verificare / credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

0

0

D

3

 

A.     OBIECTIVELE  CURSULUI

-         pentru curs: Obiectivele educaţionale ale cursului sunt concepute pentru o disciplină de studiu comună tuturor domeniilor de specializare ale Facultăţii de Mecanică. În acest sens, noţiunile abordate vizează formarea unor competenţe generale şi abilităţi cognitive proprii profesiei de inginer. Cursul îşi propune transmiterea unui set compact de noţiuni care înglobează: principiile şi conceptele generale care definesc dezvoltarea durabilă, cauzele care determină necesitatea modificării modelelor de producţie şi de consum actuale, cu accent pe producţia şi utilizarea de energie, metodele concepute pe plan internaţional şi european pentru stimularea, măsurarea şi evaluarea progresului către dezvoltarea durabilă.

-         pentru aplicatii: Aplicaţiile accenuează asupra aspectelor particulare ale eticii de mediu, legate de profesia de inginer; interdependenţei dintre ecosisteme şi sistemele antropice ale planetei; impactului dezvoltării asupra mediului; regulilor de exploatare sustenabilă a resurselor regenerabile şi neregenerabile; metodelor de control şi reducere a poluării; metodelor de măsurare a dezvoltării durabile cu ajutorul indicatorilor; procedurilor de stabilire a seturilor de indicatori pentru dezvoltarea durabilă; analizării unor studii de caz, prin care se ilustrează atât perspectiva globală, cât şi cea locală a dezvoltării durabile.

-          

B.    SUBIECTELE CURSULUI

B1 Curs:

Capitolul

Continutul

Nr. ore

1.

Introducere în dezvoltarea durabilă

1.2       Izvoare ale conceptului de dezvoltare durabilă

1.3       Viziunea unei societăţi durabile: tranziţia de la creşterea economică la dezvoltarea durabilă

1.4       Principiile fundamentale ale dezvoltării durabile

4

2.

Abordări ale dezvoltării durabile

1.1       Abordarea economică

1.2       Abordarea socio-culturală

1.3       Abordarea ecologică

1.4       Abordarea sistemică

4

3.

Utilizarea durabilă a surselor de energie

1.0.   Sursele de energie şi perspectivele de utilizare a acestora pe termen mediu şi lung

1.1.   Impactul producerii şi utilizării energiei asupra mediului

1.2.   Documente politice majore care vizează utilizarea durabilă a surselor de energie

1.3.   Surse regenerabile de energie

1.4.   Tehnologii curate de producere a energiei. Perspective

9

4.

Sisteme de indicatori ai dezvoltării durabile

1.1       Indicatori sociali

1.2       Indicatori economici

1.3       Indicatori de mediu

1.4       Indicatori instituţionali

1.5       Indici agregaţi (sintetici)

7

5.

Metode de evaluare a dezvoltării durabile

1.1       Amprenta ecologică

1.2       Barometrul durabilităţii

1.3       Bordul durabilităţii

1.4       Barometrul utilizării durabile a energiei

1.5       Evaluarea prosperităţii

4

 

Total

28

 

C.    SUBIECTELE APLICAŢIILOR

 

C1 Seminar:

1.

Etica de mediu. Aspecte particulare legate de responsabilităţile profesiei de inginer

2

2.

Reguli fundamentale în exploatarea resurselor regenerabile şi neregenerabile

2

3.

Poluarea ca externalitate şi realizarea nivelului optim de poluare prin mecanisme de piaţă şi mecanisme de comandă şi control

2

4.

Etape procedurale pentru definirea unor seturi de indicatori ai dezvoltării durabile

2

5.

Utilizarea durabilă a surselor de energie

2

6.

Setul de indicatori ai Uniunii Europene şi ai României pentru dezvoltarea durabilă

2

7.

Examinare

2

 

Total

14

 

A.     BIBLIOGRAFIA

1. Vadineanu A. s.a. Dezvoltarea durabila, vol.I, „Teorie si practica”, Bucuresti, 1999.
2. Manoliu Mihai, Ionescu Cristina. Dezvoltarea durabila si protectia mediului, H.G.A., Bucuresti, 1998.
3. Strategia de Crestere Economica si reducere a Saraciei (2004-2006), Chisinau 2004.
4. Annual report. Regional Environmental Centre – Moldova, REC Moldova.
5. Raport national. “Starea mediului in R.Moldova in anul 2002, Chisinau 2003.
6. Buletinul informativ nr.17, Inspectoratul Ecologic de Stat, Chisinau 2004.
7. Raport National asupra dezvoltarii umane, R.Moldova – 1998.
8. “Moldova 21”, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila, Chisinau 2000.
9. Bumbu I. Dezvoltarea durabila, curs de prelegeri. Ed. U.T.M. 2005.
10. http://www.mct.ro/web/2/fp6/6/6.htm
11. http://www.hydrop.pub.ro/cndd2003.html
12. http://www.icpe-ca.ro/en/dezvoltare_durabila.asp
13. http://141.85.31.54/strategie/TehnologiaInformatiei/Tehnologia_Informatiei.htm
14. http://greenmedia.info/rom/more/109_0_3_0_M9/
15. http://www.insse.ro/evenimente/Tulcea/romana/abstract_Toma_RO.pdf
16. http://www.cceg.ro/publicatii/Brasuradezvoltaredurabila.pdf
17. http://www.europeana.ro/dosare/mediu.htm
18. http://www.qakademia.ro/mediu_articol1.htm

·        Agenda 21

·        Manoliu, M, Cristina Ionescu. Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului. *H*G*A* Press, Bucharest 1998

·        UN Division for Sustainable Development: Indicators of sustainable development: Guidelines and Methodologies”, United Nations, New York 2001

·        A sustainable Europe for a better world: European Union strategy for sustainable development, COM(2001)264 final, Brussels 2001

·        Measuring progress towards a more sustainable Europe. Sustainable development indicators for the European Union. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2005

·        The 2005 Review of the EU Sustainable development strategy: Initial stocktaking and future orientations, COM(2005) 37 final, Brussels 2005

·        Sustainable development indicators to monitor the implementation of the EU sustainable development strategy, SEC(2005) 161 final, Brussels 2005

 

B.    PROCEDURA DE EVALUARE

 

Examinarea se va face scris. Subiectele de examen cuprinzând 4/3 puncte din care unul teoretic aplicativ. Examenul va avea ponderea de 2/3 din nota finala iar activităţile pe parcurs 1/3 din nota finală.

 

C.    COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ.

 

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

L’Ecole Polytechnique du  Toulouse,  Franta,

University of Micihigan, USA

 

 

Timişoara 07.04.2008

 

SEF DE CATEDRA                                                   TITULAR DE DISCIPLINA

Prof.dr.ing. Ilare Bordeaşu                                    Şl. dr. ing. Ioan Pădurean

_________________________________________________________________

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMISOARA

 

SYLLABUS

PENTRU DISCIPLINA

INSTALAŢII DE APĂ ŞI CANALIZARE

 

 

FACULTATEA DE MECANICA

DOMENIUL/ SPECIALIZARE – iNGINERIE MECANICA/ MASINI SI SISTEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii: ___IV_____

Semestrul: 1 

 

Titularul cursului: (Titlul si numele)  Conf. Dr.ing. Milos Terodor

Colaboratori: Titlul si numele asistentilor) Asist.drd. ing. Baciu Ionel Doru

Numar de ore /saptamana/ Verificare/ credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

-

1

1

E-scris

4

 

 

A. Obiectivele cursului

Cunostiintele teoretice si practice, predate in cadrul disciplinei, asigura pregatirea necesara inginerului pentru activitati specifice in cadrul primariilor, Regiilor de apa judetene, Consiliilor Judetene si Prefecturilor. Studentii care parcurg aceasta disciplina vor avea 40 % din competentele necesare unui specialit in instalatiile de alimentare cu apa.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Instalatii pentru prepararea apei calde si reci (elemente de baza, instalatii centrale, metode de dimensionare a instalatiei dupa specific, Metode de calcul si proiectare etc)

Instalatii de ridicare a presiunii cu recipiente de hidrofor (Metode de calcul si proiectare. Defecte si mod de remediere.)

Retele exterioare de distributie si circulatie a apei calde si reci de consum (caracteristicile retelelor, calcule de dimensionare si proiectare, tehnologia constructiei. Defecte si mod de remediere.)

Echipamente auxiliare circulatiei si stocarii apei calde si reci  (rol si importanta, solutii constructive, mod de functionare, norme sanitare si de protectie. Calcule de dimensionare si proiectare)

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator

b.      Metode de analiza a apei calde

c.       Determinarea pierderilor de presiune longitudinale si locale in conductele instalatiilor de alimentare cu apa calda si rece

d.      Determinarea caracteristicilor de functionare a unui hidrofor in circuit deschis

e.       Masurarea debitului de apa calda  in conducte sub presiune cu diafragme de masura

f.        Studiul functionarii reteleleor interioare de alimentare cu apa calda si rece cu distributie inferioara si superioara

Proiect

Proiectarea instalatiei de alimentare cu apa calda si canalizare a unui ansablu de cladiri, cu peste 100 de locatii (evaluarea marimilor de calcul, calculul parametrilor functionali si alegerea pompelor, stabilirea structurii si amplasarii reteleolor de distributie si canalizare, calculule de dimensionare si alegere a conductelor de alimentare si evacuare, intocmire deviz estimativ pentru lucrari de intretinere si reparatii)

 

D. BIBLIOGRAFIE

1. Retezan A.,– Alimentari cu apa, instalatii sanitare si de gaze, Litografia IPT, 1984

2. Simonetti A., - Agenda instalatorului de apa si canal, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1984

3.Pislarasu I., Rotaru N, Teodorescu M,  - Alimentari cu apa, Editura Tehnica, Bucuresti, 1981

4. Negulescu C., -Canalizari, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1978

 

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul va fi scris. Subiectele vor avea o parte de tip grila iar o parte de dezvoltare. Ponderile celor doua parti, la nota de examen, va fi de 50%  fiecare. Durata exemenului scris va fi de 2,5 ore.

Nota finala de la examen cuprinde:

·         nota acordata la examenul scris, in proportie de 67 %

·         nota acordata pentru participarea la discutiile legate de subiectele dezvoltate in cadrul orelor de curs, in proportie de 33 %.

  Nota pentru activitatea desfasurata la laborator sau proiect este compusa din:

 • Nota pentru activitatea pe parcurs, in proportie de 33 % din nota finala
 • Nota acordata pe calitatea lucrarilor intocmite si modul de finalazare a lo , in proportie de 67 % din nota finala.

 

 

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

L’Ecole Polytechnique du Montréal (CANADA),

Universitatea Mc. Gill (Canada)

Universitatea din Hidroshima,  HIGASHI-HIROSHIMA (JAPONIA)

Universitatea Tsinghua ( China)

Universitatea din Hanover (GERMANIA)

 

Data: 10.04.2008

 

sef  catedra                                                   TITULARUL DISCIPLINEI

Prof.dr.ing. Ilare BORDEASU                                  Conf.dr.ing. Teodor MILOŞ

 

_________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA ‘POLITEHNICA’ din TIMIŞOARA

 

SYLLABUS

PENTRU DISCIPLINA

STAŢII DE POMPARE

 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ

DOMENIUL / SPECIALIZAREA – iNGINERIE MECANICĂ/ MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Anul de studii: IV

Semestrul:7

 

Titularul cursului: (Titlul si numele) Conf.dr.ing. MILOŞ Teodor

Colaboratori: (Titlul si numele asistenţilor) Ş.L. dr.ing. DOBÂNDĂ Eugen, Asist.ing. BĂDĂRĂU Rodica

Numar de ore /saptamana/ Verificare / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2,5

-

1

1

E-scris

4

 

H.      Obiectivele cursului

 

            Noţiunile predate în cadrul acestui curs au ca scop însuşirea de către studenţi a noţiunilor legate de amenajarea, componenţa, exploatarea şi întreţinerea circuitului hidraulic al unei staţii de pompare. Majoritatea staţiilor de pompare vehiculează apa în reţele hidraulice, fapt pentru care caracteristicile celor două se corelează între ele. Posibilităţile actuale de reglare a turaţiei prin intermediul unor convertizoare de frecvenţă dă noi perspective exploatării raţionale la randamente maxim posibile de realizat. Aceste aspecte vor fi tratate cu precădere în cadrul cursului.

 

 1. SUBIECTELE CURSULUI

 

1.        Curbe caracteristice energetice şi de cavitaţie ale pompelor şi instalaţiilor de pompare, puncte de lucru domenii de exploatare....................................................................................................................................................................4 ore

-          Curbe caracteristice energetice şi curbe caracteristice de cavitaţie

2.        Montarea şi exploatarea pompelor; cuplarea în serie şi în paralel...............................................................................3 ore

3.        Cuplarea în serie şi cuplarea în paralel.........................................................................................................................3 ore

4.        Acţionarea şi reglarea debitului pompelor....................................................................................................................3 ore

-          Sisteme de acţionare a pompelor

-          Sisteme de reglare a debitului pompelor

5.        Structura şi  construcţia staţiilor de pompare..............................................................................................................10 ore

-          Clasificarea staţiilor de pompare

-          SP din râuri cu priză la mal

-          SP din canale cu priză la mal

-          SP din râuri cu priză în albie

-          SP din canale cu priză în albie

-          SP plutitoare

6.        Prizele staţiilor de pompare.........................................................................................................................................4 ore

-          Tipuri uzuale de prize

-          Sorburi, construcţie, amplasare

-          Probleme de curgere în zona prizelor

7.        Conducte de aducţiune ale staţiilor de pompare..........................................................................................................4 ore

-          Tipuri de conducte de aducţiune

-          Probleme de amplasare

8.        Optimizarea exploatării pompelor din staţiile de pompare prin reglarea turaţiei........................................................4 ore

-          Principiile reglării debitului prin turaţie

-          Convertizoare de frecvenţă

-          Optimizarea reglării debitului pe o zi sau perioade specifice dintr-un an

Total ore..................35 ore

 

 

V.      SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

 

1.      Recapitularea noţiunilor fundamentale, a principiilor de bază ale încercărilor şi ale curbelor caracteristice de laborator parcurse în anul anterior

2.      Încercarea a două pompe legate în serie

3.      Încercarea a două pompe legate în paralel

4.      Simularea în laborator a funcţionării unei staţii de pompare cu turaţie variabilă

5.      Simularea în laborator a funcţionării unei staţii de pompare în regim tranzitoriu

6.      Urmărirea în situ a funcţionării unei SP la Uzina de apă Nr. 2-4

7.      Sinteza activităţii de laborator, verificări, recuperări

 

W.    SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)

 

Studiul şi proiectarea unei staţii de pompare optimizată prin reglarea turaţiei pompelor din dotare.

 

X.      BIBLIOGRAFIE

 

1.    Gyulai Fr.,Pompe, ventilatoare, compresoare; vol. I şi II, Editura Univ. Politehnica Timişoara, 1988.

2.    Burchiu V., Santău I., Alexandrescu O., Instalaţii de pompare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

3.    Santău I., Staţii de pompare, Editura Univ. Politehnica Timişoara,   1979.

4.    Santău I., Instalaţii de pompare, Îndrumător de laborator, Editura Univ. Politehnica Timişoara,   1983.

5.    Pfleiderer K., Die Kreiselpumpen für Flüssigkeiten und Gase, Springer Verlag, Berlin, 1961.

6.    Kovats A., Desmur G. Pompes, ventilateurs, compresseurs centrifuges et axiaux; Editura Dunod, Paris, 1962.

7.    Dobândă E., Miloş T.,Pompe, ventilatoare, compresoare; Îndrumător pentru lucrări de laborator, Editura Univ. Politehnica Timişoara, 1991.

8.    Ion I. - "Pumps and Pumping", Editura Elsevier, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo, 1986

 

 

Y.       PROCEDURA DE EVALUARE

 

Forma de evaluare este examen scris. Înainte de examen se afişează public lista subiectelor pentru examen. Acestea cuprind întreaga materie predată în cadrul orelor de curs. Grupând în mod judicios subiectele de examen, câte 5...6 vor rezulta variante de bilete, din care în ziua examenului se va extrage aleator un bilet. Pentru nota minimă de promovare este obligatorie tratarea a 2 sau 3 întrebări referitoare la noţiuni fundamentale din cadrul cursului. Nota medie la subiectele de examen are o pondere de 70%, iar activitatea pe parcurs are o pondere de 30% în media finală.

 

Z.                   COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

 

 1. L’ Ecole Polytechnique de Lausanne, Suisse.
 2. University of Stuttgart, Germany.
 3. L’ Institut National Polytechnique de Grenoble, France.

 

 

Data: 10.03.2008.

 

        Director / sef  departament / catedra                                         TITULARUL DISCIPLINEI

 

       Prof.dr.ing. BORDEAŞU Ilare                                                  Conf.dr.ing. MILOŞ Teodor

 

 

________________________________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

pentru disciplina:

VANE, STAVILE, CONDUCTE  ŞI ARMĂTURI”

 

Facultatea de Mecanică

DOMENIUL :MAŞINI ŞI SISTEME HIDROPNEUMATICE

Anul de studii: (4)

Semestrul: (8)

Titularul cursului: Ş.L. Dr. ing. Cornel velescu

Colaboratori: Ş: L. Dr. ing. Adriana Manea

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

0,5

0,5

E

4

 

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Vanele, stavilele şi armăturile industriale constituie elementele hidromecanice de legătură, reglare şi protecţie din structura amenajărilor hidroenergetice, uzinelor hidroelectrice şi staţiilor de pompare.

Disciplina îşi propune să consolideze şi să completeze cunoştinţele tehnice de specialitate,  însuşite de studenţii secţiei de Maşini hidrauliceşi sisteme hidropneumatice la disciplinele de Staţii de pompare şi Centrale hidroelectrice.

 

B. SUBIECTELE CURSULUI

Caracteristici constructive şi parametrii funcţionali: Caracteristici constructive. Parametri funcţionali; Clasificarea armăturilor industriale. Tipuri de vane, stavile şi armături industriale:Criterii constructive. Clasificarea după rolul funcţional, după domeniul de utilizare; Calculul hidraulic şi mecanic al armăturilor:Calculul hidraulic al sistemului conductă- armătiră. Curgerea prin armături industriale. Şocul hidraulic la închiderea sau deschiderea  uhei armături industriale. Calculul hidraulic al stavilelor; Materiale utilizate în construcţia de armături. Calculul de rezistenţă al corpurilor de armătur: Stabilirea ecuaţiilor diferenţiale. Rezolvarea ecuaşiilor diferenţiale. Calculul eforturilor secţionale şi al tensiunilor; Încercarea armăturilor industriale, vanelor şi stavilelor: Încercări de rezistenţă mecanică, încercări de etanşeitate, de funcţionare şi încercări speciale;Alegerea armăturilor industriale, a vanelor şi stavilelor:Criterii de alegere, date primare, etapele de alegere ;i criterii de fiabilitate.

 

 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Proiect: Studiul şi proiectarea unui organ de închidere(de tip vană/stavilă ) destinat echipării traseului hidraulic / instalaţiilor de baraj dintr-o amenajare hidroenergetică.

Laborator:Încercarea unei vane plane, încercarea unei stavile plane,şi diferite tipuri de armături.

 

D. BIBLIOGRAFIE

1. I. Poşchină, M. Stoica, C. Manea, Armături industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1991.

2. I. Poşchină, Armături industriale. Îndreptar de calcul hidraulic şi utiluzare. IUP Târgovişte, 1975.

3. Fl. Alexandrescu, Şt. Necula, Conducte şi armături, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983.

4. I. Preda, Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare. Vol. II. Lito IP”TV”Timişoara, 1979.

5. I. Preda, C. Velescu, I.D. Baciu, Centrale hidroelectrice şi staţii de pompare. Lucrări de laborator. Lito UTT Timişoara, 1993.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluarea se va face atât pe parcurs, pentru partea aplicativă (laborator ;i proiect) cât şi la sfârşitul semestrului, nota finală incluzând şi nota pentru activitatea pe parcurs cu pondere de  35%. Examenul este scris.Proiectul este notă separată.

 

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Michigan Technological University, Technische Universität Hamburg, Helsinki University of Technology.

 

Data: 08. 04. 2008.

SEF CATEDRA                                                                                 TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing.  Ilare Bordeaşu                                             Ş. L.dr.ing. Velescu Cornel

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLLABUS

Pentru disciplina:

 

“MANAGEMENT”

 

FACULTATEA  Mecanică

DOMENIUL/SPECIALIZAREA: INGINERIE MECANICĂ / MASINI SI SITEME HIDRAULICE SI PNEUMATICE

Anul de studii : IV

Semestrul : VII

 

Titularul cursului: Ş.l.dr.ing. Gabriela NEGRU-STRĂUŢI

Colaboratori: As.drd.ing. Florin TÂMPLARU

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

1

0

0

D

2

 

A.     OBIECTIVELE CURSULUI

 

Competenţe generale urmărite prin studiul acestei discipline sunt:

·    Însuşirea etapelor şi procedurilor necesare înfiinţării societăţilor comerciale în România;

·    Dobândirea deprinderilor de bază privind managementul întreprinderilor de producţie şi comercializare;

·    Înţelegerea modului de organizare şi funcţionare a întreprinderilor de producţie şi comercializare;

·    Analiza procesului decizional şi elaborarea unor soluţii de optimizare a deciziilor;

·    Însuşirea cunoştinţelor necesare privind luarea unor decizii de organizare şi conducere a resurselor umane dintr-o întreprindere.

Contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 15 %.

 

B.     SUBIECTELE CURSULUI

 

Management şi manageri.  Evoluţia managementului;

Elemente de teoria firmei. Înfiinţarea societăţilor comerciale în România. Dimensionarea firmelor;

Funcţiile managementului. Funcţia de previziune. Funcţia de organizare. Funcţia de coordonare. Funcţia de antrenare-motivare. Funcţia de control-evaluare;

Procesul decizional în management. Definire şi etape ale procesului decizional. Utilităţile decizionale. Decizii de grup. Decizii în condiţii de risc şi incertitudine. Tehnica arborilor de decizi;

Procesul planificării. Tipuri de planuri. Misiunea, scopul şi obiectivele întreprinderilor de producţie şi comercializare. Analiza mediului extern şi a resurselor necesare. Managementul pe bază de obiective. Analiza SWOT. Tehnici de planificare operaţională.Tehnici de ordonanţare. Grafice Gantt. Metode de planificare în reţea;

Organizarea. Structuri organizatorice. Tipuri de organigrame. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi descrierea posturilor;

Conducerea personalului. Procesul conducerii resurselor umane şi calităţile conducătorilor. Planificarea, recrutarea, selectarea şi evaluarea personalului. Motivarea personalului.

 

C.      SUBIECTELE APLICAŢIILOR ( teme de seminar)

 

Determinarea capacităţii antreprenoriale

Determinarea dimensiunilor critice şi optime ale unei firme

Metoda sortimentului optim şi metoda Electre

Programarea operativă a producţiei. Tehnici de planificare operaţională.

Procesul decizional în management. Construirea modelelor matematice.

Decizii de grup. Tehnica arborilor de decizie.

Planul de afaceri

 

D. BIBLIOGRAFIE

 

1 H.Popa, ş.a. – Managementul şi ingineria sistemelor de producţie, Ed. Politehnica, Timişoara, 2001

2 I.Stăncioiu, Gh. Militaru – Management – Elemente fundamentale, Ed. Teora, Bucureşti, 1998

3 G. Negru-Străuţi – Planificarea afacerilor şi înfiinţarea societăţilor comerciale, Ed. Politehnica, Timişoara, 2006

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Evaluarea studenţilor se face în scris, durata de examinarea 3 ore;

Studenţii vor trata două subiecte teoretice şi o aplicaţie;

Ponderea examenului este de 2/3, iar ponderea activităţii pe parcurs este de 1/3 în nota finală

 

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

 

Discipline comparabile se studiază în următoarele universităţi de prestigiu:

·        Politecnico di Milano

·        Universidad Politetecnica de Madrid

·        University of Toronto

 

Data: 14.06.2008

 

DIRECTOR DEPARTAMENT                     TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof.dr.ing. Anghel TĂROATĂ                            Ş.l.dr.ing. Gabriela NEGRU-STRĂUŢI

 

____________________________________________________________________

 

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

 

SYLABUS

Pentru disciplina:

“MARKETING”

 

Facultatea de Mecanică

DOMENIUL: Inginerie Mecanică/Maşini si sisteme hidraulice si pneumatice

 

Anul de studii : IV

Semestrul : VIII

Titularul cursului: Dr. Ing. Florenţiu Staicu

Colaboratori: Ing. Drd. Ana-Andreea Mihărtescu

Număr de ore / săptămână / Verificarea / Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

1

0

0

E

1

 

OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale marketingului (elemente de bază, concepte şi mijloace), Dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea iniţializării în principiile şi tehnicile de marketing, Analiza şi implementarea tehnicilor de marketing la nivelul organizaţiilor.

Contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 15 %.

 

SUBIECTELE CURSULUI

Cap 1. Noţiuni introductive, 1.1 Conceptul de marketing,1.2Demersuri în marketing, 1.3 Caracteristicile marketingului, 1.4 Noţiuni de bază cu care se operează în marketing ;

Cap 2. Comportamentul cumpărătorului, 2.1Procesul deciziei de cumpărare, 2.2 Factorii explicativi ai comportamentului cumpărătorului;

Cap 3. Studiul de piaţă şi sisteme de informaţii în marketing 3.1 Elaborarea studiului sau a cercetării de marketing, 3.2 Activitatea preparatorie şi studiul de piaţă, 3. 3Sistem de informaţii în marketing;

Cap 4. Piaţa, 4.1 Noţiuni despre piaţă, 4.2Previziunea de vânzări;

Cap 5. Clientela întreprinderii, 5.1 Piaţa industrială, 5.2 Piaţa de distribuţie;

 Cap 6. Produsul, 6.1 Noţiunea de produs, 6.2 Gestiunea produselor individuale, 6.3 Gestiunea gamelor de produse,  6.4 Ciclul de viaţă al produsului şi strategiile de marketing, 6.5 Lansarea de noi produse;

Cap 7. Preţul, 7.1 Obiectivele şi demersul în materie de preţ, 7.2 Preţuri şi costuri, 7.3 Variaţii de preţ;

Cap 8. Distribuţia, 8.1 Analiza distribuţiei, 8.2 Politica de distribuţie;

Cap 9. Comunicare, 9.1 Politica de comunicare, 9.2 Publicitatea, 9.3 Promovarea vânzărilor, 9.4 Alte tehnici de comunicare, 9.5 Marketing direct

 

SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator, seminar, proiect)

 1. Noţiuni introductive – termeni cheie, iniţializare cu limbajul de marketing;
 2. Business-games : «Cine are nevoie si de ce »
 3. Elemente teoretice privind realizarea unui studiu de piaţă ;
 4. Simularea unui studiu de piaţă -  Întocmirea unui chestionar;
 5. Teste şi probleme de marketing: «Determinare cotei relative de piata»;
 6. Elemente componente ale unui plan de marketing;
 7. Studiu de caz.

 

BIBLIOGRAFIE

1. Monica Izvercianu - Elemente de marketing, Editura Solness, Timişoara, 2002;

2. Philip Kotler - Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2001;

3. Philip Kotler - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti,  1999

 

PROCEDURA DE EVALUARE

 Forma de examinare este scrisă. În nota finală examinarea scrisă pe parcurs va avea ponderea de 0,6 iar nota pe parcurs pentru activitatea de seminar  de 0,4. Având în vedere că activitatea este de doar 14 ore de curs , examinarea pe parcurs se poate face o singură dată sau maxim de două ori. Subiectele vor fi în număr de două şi vor acoperi fiecare câte o jumătate de materie. Dacă în activitatea de predare se urmăreşte însuşirea principalelor concepte teoretice, în partea aplicativă se pune accent pe însuşirea unor deprinderi practice directe (studii de caz, studii de piaţă, planuri de afaceri, etc. ).

 

COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

q       Politecnico di Milano;

q       Princenton University;

q       Universite Paris Sorbonne.

 

Data: 19.06.2008

 

 

      DIRECTOR DEPARTAMENT                                       TITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof. Dr. Ing.Anghel Tăroată                                                 Dr. Ing. Florenţiu Staicu

 

 

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                        

 

 

SYLLABUS

pentru disciplina:

Comunicare

 

DOMENIUL / SPECIALIZAREA : INGINERIE MECANICĂ/MAŞINI ŞI SISTEME HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Anul de studii: IV

Semestrul:  VIII

Titularul cursului: Cosmin Băiaş 

Număr de ore/săptămână/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

-

1

-

-

Ed

1

 
A. OBIECTIVELE CURSULUI
 1. Îmbogăţirea cunoştinţelor privind aspectele esenţiale ale comunicării în mediile profesionale;
 2. Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor practice de comunicare scrisă şi orală, prin genuri profesionale relevante pentru integrarea în structuri profesionale;
 3. Dezvoltarea  abilităţilor de comunicare în echipă ;                                                   

                                                                                                       

 

B. SUBIECTELE SEMINARIILOR

 1. Elementele componente ale comunicării: emiţător,receptor, mesaj, feedback, canal si context; Formele  comunicarii: verticală/orizontală, verbală/nonverbală, intrapersonală si metacomunicarea;
 2. Tipuri de interviu de angajare: structurat/nestructurat;
 3. Pregătirea pentru  interviul de angajare;
 4. Curriculum vitae: tipologie, concepere si conţinut ;                                                                                                                           

         5.     Scrisoarea de intenţie/motivaţie: redactare in functie de modele ;

         6.   Raportul: taxinomie, principii si structura de bază. Raportul tehnic ;

 7. Exerciţii de comunicare în echipă.                                                                                                                             

 

D. BIBLIOGRAFIE 

 1. HODGSON, S., Interviul de angajare, Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
 2. EGGERT, M., CV-ul perfect, Ed. Naţional, Bucureşti, 1998. 
 3. Pânişoară, i-a., Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
 4. DOBRA,  A., Comunicarea profesională,  Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2003.

 

E. PROCEDURA DE EVALUARE

 

Evaluare distributivă: examinare scrisă şi verificare pe parcurs  pe baza dosarelor tematice elaborate.

                       

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

 

1.              Technical University of Berlin ;

2.              University of Washington (Department of Communication);

3.              The American University of Paris ( Department of InternationalCommunication);  

 

 

Data: 25.02.2007

       DIRECTOR DE DEPARTAMENT                                            TITULAR DE DISCIPLINĂ,

        Conf.dr. Rodica SUPERCEANU                                                      Cosmin BĂIAŞ