Facultatea de Mecanică


Departamentul sub actuala denumire a luat ființă în anul 2006, prin unirea a patru catedre și trei centre de cercetare.

Poza departament
Aceste catedre sunt:
 • Mașini Hidraulice și Pneumatice;
 • Termotehnică, Mașini Termice și Autovehicule Rutiere;
 • Tehnologie Mecanică;
 • Ingineria Transporturilor.

 • În departament sunt cuprinse și trei Centre de cercetare, care asigură derularea împreună cu membrii catedrelor a activității de cercetare.
  Aceste centre de cercetare sunt:
 • Centrul Național pentru Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe;
 • Centrul de Cercetare pentru Mașini și Echipamente Termice, Transporturi și Combaterea Poluării;
 • Centrul de Cercetare Inginerie Integrată.

 • La momentul actual cele patru catedre s-au desfiintat si in locul lor au aparut patru colective cu aceleasi denumiri ca si vechile catedre.
   
    Director department:   Ilare BORDEASU
  Secretar științific:  

  Administrator pagină: